SEZNAM LOKALNIH PONUDNIKOV V OBČINI TRBOVLJE IN ZAGORJE OB SAVI

V teh izrednih razmerah zaradi COVID-19, ko je zdrava in uravnotežena prehrana še kako pomembna, se lahko poslužujete tudi dobave zelenjave, sadja in drugih dobrin (ki ponavadi svoje pridelke ponujajo na lokalnih tržnicah) lokalnih ponudnikov.

V občini Zagorje ob Savi je seznam lokalnih ponudnikov ter način dobave in dostave dostopen na spletni strani: http://www.zagorje.si/povezava.aspx?pid=5976.

Za občino Trbovlje pa imate seznam lokalnih ponudnikov dostopen na priloženem dokumentu:

Bodimo skupaj tudi v teh kriznih časih ter pomagajmo drug drugemu, predvsem pa podprimo lokalno in domače!