Vabilo II. Demo Kmetijske in gozdarske mehanizacije, ki bo potekala 13.7.24 na Izlakah.

Global Consult d.o.o. vabi na dogodek: Prisrčno vabljeni na naš velik dogodek II. Demo Kmetijske in gozdarske mehanizacije, ki bo potekala 13.7.24 na Izlakah. Na prireditvi bomo tudi predstavili naš skupni pilotni projekt “zbiranja odpadno folijo za povijanje bal sena”, ki se je začel leta 2022 v okviru LAS Zasavje. Trenutno projekt poteka uspešno na 13 lokacijah, ampak se Preberite več o Vabilo II. Demo Kmetijske in gozdarske mehanizacije, ki bo potekala 13.7.24 na Izlakah.[…]

PARTNERSTVO LAS ZASAVJE NA PARADI UČENJA 2024

Tudi letos smo sodelovali na dogodku Parada učenja 2024, kjer smo na stojnici predstavili dva projekta, projekt sodelovanja LAS – Skupaj za varni jutri in projekt, ki je bil izbran mimo javnega poziva in je vključeval sodelovanje vseh treh zasavskih občin- Ureditev turističnih točk. V sklopu obeh projektov smo obiskovalcem stojnice razdelili promocijsko gradivo, ki Preberite več o PARTNERSTVO LAS ZASAVJE NA PARADI UČENJA 2024[…]

Usposabljanje ocenjevalcev projektov LEADER/CLLD in strokovnega osebja pri vodilnih partnerjih

Društvo za razvoj slovenskega podeželja želi z usposabljanjem ocenjevalcev in strokovnega osebja vodilnih partnerjev lokalnih akcijskih skupin (LAS) prispevati h kvalitetnejšemu ocenjevanju projektov in izboljšanju postopkov ocenjevanja. Z izmenjavo informacij in predstavitvijo primerov dobrih praks ponujamo možnosti prenosa najboljših praks med slovenskimi LAS. Usposabljanje je namenjeno strokovnemu osebju pri vodilnem partnerju LAS ter potencialnim ocenjevalcem Preberite več o Usposabljanje ocenjevalcev projektov LEADER/CLLD in strokovnega osebja pri vodilnih partnerjih[…]

SPREJET PRAVILNIK O POSTOPKU OCENJEVANJA IN MERIL ZA IZBOR PROJEKTOV

Skladno s sklepom št. 3 z 2. seje UO Partnerstva LAS Zasavje, z dne 7.5.2024 in sklepom št. 4 z 2. seje skupščine Partnerstva LAS Zasavje, z dne 7.5.2024, je bil sprejet in potrjen Pravilnik o postopku izbora in potrjevanje projektov ter opredelitev meril za izbor projektov v programskem obdobju do leta 2027. Navedeni Pravilnik Preberite več o SPREJET PRAVILNIK O POSTOPKU OCENJEVANJA IN MERIL ZA IZBOR PROJEKTOV[…]

ČLANEK NA SPLETNEM PORTALU ZON.si

Spletni portal je na povezavi: https://zon.si/po-prvem-situ-bo-na-drugem-pomembna-inovativnost-nekaj-kar-v-zasavju-se-ni/ objavil članek glede časovnice za izvedbo 1. javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje v letu 2024. Le-ta se, po zadnjih napovedih, obeta v jesenskem času, predvidoma v mesecu septembru.

1. SEJA SKUPŠČINE PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

V sredo, 27.3.2024, je v prostorij OOZ Hrastnik potekala 1. seja skupščine Partnerstva LAS Zasavje, na kateri se je obravnavalo Poročilo o delu Partnerstva LAS Zasavje za leto 2023, ki je bilo soglasno sprejeto. Poročilo o delu je dostopno TUKAJ: Prav tako se je na sami seji obravnaval Letni plan dela in finančni plan Partnerstva Preberite več o 1. SEJA SKUPŠČINE PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]

DELAVNIC NA TEMO PRIPRAVE JAVNIH POZIVOV ZA IZBOR PROJEKTOV

V petek, 8.3.2024, je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekala delavnica za predstavnike vseh 37 LAS-ov v programskem obdobju 2021-2027 na temo priprave javnih pozivov za izbor projektov. V prvem delu delavnice je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skupaj z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj predstavilo priporočila revizijskih organov glede priprave JP v Preberite več o DELAVNIC NA TEMO PRIPRAVE JAVNIH POZIVOV ZA IZBOR PROJEKTOV[…]

1. DELAVNICA: “SKUPAJ ZMANJŠUJEMO ENERGETSKO REVŠČINO V ZASAVJU”

V četrtek, 29.2.2024, je v prostorih Podjetniškega inkubatorja Hrastnik, potekala 1. delavnica v sklopu programa Renoverty z naslovom “Skupaj zmanjšujemo energetsko revščino v Zasavju”. Delavnica je bila organizirana v sodelovanju društva FOCUS – Društvo za sonaraven razvoj (kot nosilca), RRA Zasavje in Partnerstva LAS Zasavje. V sklopu navedene delavnice smo v štirih skupinah (glede na Preberite več o 1. DELAVNICA: “SKUPAJ ZMANJŠUJEMO ENERGETSKO REVŠČINO V ZASAVJU”[…]

VOLITVE V ORGANE PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2024-2027

V sredo, 28.2.2024 so v prostorih OOZ Hrastnik in Partnerstva LAS Zasavje potekale volitve v organe Partnerstva LAS Zasavje za mandatno obdobje 2024-2027. V posamezne organe LAS so bili izvoljeni sledeči predstavniki:       a) predstavniki javnega sektorja: Andreja Bienelli Kalpič, Božidar Roglič, Barbara Avsenak, Luka Tori;        b) predstavniki gospodarskega sektorja: Preberite več o VOLITVE V ORGANE PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2024-2027[…]

VOLITVE V ORGANE PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2024-2027 – SPREMEMBA DATUMA!

Skladno s sklepom št. 2 na 16. korespondenčni seji UO Partnerstva LAS Zasavje, z dne 14.2.2024, se izvedba volitev v organe Partnerstva LAS Zasavje za mandatno obdobje 2024-2027 prestavlja na sredo, 28.2.2024, posledično pa se prestavlja tudi rok za kandidature, in sicer je le-te potrebno vložiti do torka, 20.2.2024. Način vložitve ostaja enak – osebno Preberite več o VOLITVE V ORGANE PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2024-2027 – SPREMEMBA DATUMA![…]