7. 2. 2023

Projekti

1.  JAVNI POZIV IZ EKSRP SKLADA 

Obveščamo vas, da smo oddali vse operacije, izbrane na 1. Javnem pozivu Partnerstva LAS Zasavje na pristojni organ za potrjevanje operacij CLLD.

Operacije, oddane na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (sklad EKSRP).

ŠT.OP VLAGATELJ PARTNERJI  KRATKI NAZIV OPERACIJE 
1. OBČINA ZAGORJE OB SAVI Občina Zagorje ob Savi, Kolesarski klub zagorska dolina, Practing, d.o.o. RAZVIJAMO TURIZEM 
2. E-dom, d.o.o. Društvo trajnostne energije, Srednja tehniška in poklican šola Trbovlje, Anita Drobež URE ZASAVJE 
3. OBČINA TRBOVLJE Zavod RS za varstvo narave, Kulturno-prosvetno društvo Tončke Čeč Klek Trbovlje, Taškar Sašo s.p. NARAVNA DEDIŠČINA SVETE PLANINE 
4. KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLAMBERT PGD Šentlambert, Župnija Šentlambert, Boštjan Grošelj s.p., Anton Aurelio REVITALIZACIJA JAVNIH OBJEKTOV ŠENTLAMBERT
8. KRC HRASTNIK Bojan Bregar s.p., Prosvetno društvo Čeče-Hrastnik, Občina Hrastnik TIC HRASTNIK
9. STEKLARNA HRASTNIK – IP, d.o.o. Mladinski center Hrastnik, Prosvetno društvo Čeče-Hrastnik GLAŽERJI
10. KRAJEVNA SKUPNOST TIRNA Občina Zagorje ob Savi, MD Srečno Zagorje, Športno društvo Tirna, Branko Juvan s.p. RSTARS
12. TANDEM ZAGORJE Varstveno delovni center Zagorje, Tridea, d.o.o. NOVO ROJSTVO

2. JAVNI POZIV IZ ESRR SKLADA 

Operacije, izbrane na 2. Javnem pozivu Partnerstva LAS Zasavje, ki bodo v mesecu avgustu posredovane v končno potrditev in podpis pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo so:

 

ŠT.OP VLAGATELJ PARTNERJI  KRATKI NAZIV OPERACIJE 
1. OBČINA TRBOVLJE Zasavska ljudska univerza, JP Komunala Trbovlje d.o.o., Socios, zavod socialnih storitev, Čebelarsko društvo Trbovlje TRAJNOSTNO NARAVNANA UREDITEV ZUNANJOSTI ŠOLE 
5. TIM POHIŠTVO d.o.o. OŽIVITEV MIZARSKE TRADICIJE V ZASAVJU 
6. VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE OB SAVI  Tridea d.o.o., Športno društvo 365 NASMEH ZA VSE 
8. Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje GNS PLUS d.o.o., Društvo za umetnost – Kum 4. DRITL – VMR (vsebine)