REZULTATI IZBORA 5. JAVNEGA POZIVA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Obveščamo vas, da smo dokončno zaključili izbor operacij, ki so prispele na 5. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020, sofinanciranih iz skladov EKSRP in ESRR. Na 5. Javni poziv je pravočasno prispelo 21 vlog. Ocenjevalna komisija ter UO Partnerstva LAS Zasavje so, skladno s Preberite več o REZULTATI IZBORA 5. JAVNEGA POZIVA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]

PODALJŠANJE ROKA ODPRTJA 5. JAVNEGA POZIVA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Skladno s sklepom št. 3 z 11. seje UO Partnerstva LAS Zasavje, z dne 9.12.2021 in sklepom št. 4 z 8. seje skupščine Partnerstva LAS Zasavje, se podaljšuje rok odprtja 5. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020, objavljenega dne 01.10.2021, do 15.03.2022. Ostala določila Preberite več o PODALJŠANJE ROKA ODPRTJA 5. JAVNEGA POZIVA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]

5. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020

Namen Javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 (z vsemi njenimi spremembami) in sofinanciranje njihovih upravičenih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru Podukrepa “Podpora za izvajanje Preberite več o 5. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020[…]

REZULTATI IZBORA 4. JAVNEGA POZIVA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Obveščamo vas, da smo zaključili izbor operacij, ki so prispele na 4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020, sofinanciranih iz skladov EKSRP in ESRR. Na 5. Javni poziv je pravočasno prispelo 11 vlog. Ocenjevalna komisija ter UO Partnerstva LAS Zasavje, so, skladno s postopkom Preberite več o REZULTATI IZBORA 4. JAVNEGA POZIVA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]

SPREMEMBA 4. JAVNEGA POZIVA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Skupščina Partnerstva LAS Zasavje je na 1. korespondenčni seji, ki je potekala od 8.10.2019 od 10.00 ure do 15.10.2019 do 12.00 ure, skladno s potrjenim Sklepom potrdila spremembo višine razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, razpisanih v okviru 4. Javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje za izbor operacij za uresničevanje ciljev Preberite več o SPREMEMBA 4. JAVNEGA POZIVA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]

4. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE – DOPOLNITEV VELJAVNIH PRAVNIH PODLAG

V sklopu objavljenega 4. Javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje, z dne 15.7.2019, so navedene tudi različne pravne podlage, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi vlog na posamezni sklad. Pri Pravilniku o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije je potrebno upoštevati osnovni dokument, z vsemi njegovimi dopolnitvami in spremembami Preberite več o 4. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE – DOPOLNITEV VELJAVNIH PRAVNIH PODLAG[…]

4. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020

PARTNERSTVO LAS ZASAVJE je objavil: 4. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020 Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 (z vsemi njenimi spremembami) in sofinanciranje njihovih upravičenih stroškov. Preberite več o 4. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020[…]

SPREMEMBA 3. JAVNEGA POZIVA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Upravni odbor Partnerstva LAS Zasavje je na 19. seji, dne 28.5.2018,  skladno s Sklepom št. 3, potrdil spremembo razdelitve razpoložljivih finančnih sredstev v sklopu EKSRP sklada na 3. Javnem pozivu Partnerstva LAS Zasavje  za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020, objavljenega na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje, Preberite več o SPREMEMBA 3. JAVNEGA POZIVA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]

3. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020

PARTNERSTVO LAS ZASAVJE je objavil: 3. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020 Rok za oddajo vlog: 22.6.2018 (priporočeno – velja datum poštnega žiga, osebno do 12. ure v pisarno vodilnega partnerja- velja datum in ura oddaje, navedena na ovojnici) Namen javnega poziva je izbor Preberite več o 3. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020[…]