ZAKLJUČEVANJE OPERACIJE SODELOVANJA INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE

Skladno z Odločbo o pravici do sredstev št. 33154-18/2018/11, z dne 03.08.2018, s katero je bila odobrena operacija sodelovanja Interaktivni turizem za vse, skupaj z Zavodom za kulturo Delavski dom Trbovlje zaključujemo navedeno operacijo.

Glavni del same operacije je, da želimo z njo obiskovalcem, ki si ogledujejo enega od delov občine Trbovlje, kjer se je ohranila neokrnjena narava (Krajinski park Kum) predstaviti tudi tisti drugi, skriti svet, tako pomemben za lokalno prebivalstvo. S pomočjo 360-stopinjskih kamer so bile posnete izbrane lokacije v rovih Rudnika Trbovlje – Hrastnik in pripravljene tako, da bo obiskovalcem omogočen virtualni sprehod po trboveljskem podzemlju. S tem bo okolje, ki je pomembno sooblikovalo preteklost Trbovelj in regije postalo lažje dostopno obiskovalcem, izkusili ga bodo bolj avtentično kot na klasičnem videu ali razstavi. Za nekatere skupine obiskovalcev, predvsem gibalno ovirane osebe, je ta način predstavitve edini, ki jim omogoča bližnji stik z rudnikom in rudarji, ki delajo pod zemljo.

V sklopu same operacije se je izdelala tudi predstavitvena zgibanka, ki složno povezuje vse akterje v sami operaciji ter njihove aktivnosti. Prav tako je bil v sklopu operacije izdelan tudi letak. Oboje prilagamo spodaj: