NAPOVED DOGODKOV MEDGENERACIJSKEGA SREDIŠČA ZASAVJE

Zasavska ljudska univerza v jeseni organizira številne aktivnosti in dogodke, ki se jih vsekakor splača udeležiti. Da pa boste lažje planirali svoj čas, pa vam jih posredujemo: Slovenščina za tujce (vse tri lokacije) Angleške urice (vsako sredo ob 9.00 v Trbovljah) Bralne skupine (Zagorje) Tečaj slepega tipkanja (Zagorje, 5 srečanj po 3 šolske ure) Računalniške Preberite več o NAPOVED DOGODKOV MEDGENERACIJSKEGA SREDIŠČA ZASAVJE[…]

KOLEDAR DOGODKOV PROMOCIJE LAS

S strani DRSP smo že prejeli koledar dveh dogodkov, ki se bodo odvijali v jesenskem času. Gre za dobro priložnost za krepitev medsebojnih odnosov z drugimi LAS, izmenjavo mnenj in izkušenj, predvsem pa edinstveno priložnost za promocijo Partnerstva LAS Zasavje, tako v slovenskem prostoru kot tudi širše. FESTIVAL LAS v Kopru, 9.9. in 10.9.2016 Festival Preberite več o KOLEDAR DOGODKOV PROMOCIJE LAS[…]

Za razvoj inovativnih turističnih produktov 4,2 milijona evrov – Javni razpis

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 10. junija 2016 objavilo javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva v letih 2016-2018. Na voljo je 4,2 milijona evrov, razpis pa bo odprt do porabe sredstev oz. do 22. februarja 2017. Z razpisom želijo podjetja, samostojne podjetnike in zadruge s področja Preberite več o Za razvoj inovativnih turističnih produktov 4,2 milijona evrov – Javni razpis[…]

Javni razpis: Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 50, Datum: 15. 7. 2016 Predmet razpisa: sofinanciranje operacij podjetij, ki so usmerjena k novim in izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom s ciljem zmanjšanja porabe virov (materiala, vode, energije itd.), ki uvajajo uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene produkte ter delujejo na področju rabe lesa. Namen javnega razpisa je Preberite več o Javni razpis: Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa[…]

PRIPRAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE HRASTNIK

S strani Občine Hrastnik smo prejeli vabilo, da kot člani širše delovne skupine sodelujemo pri pripravi celostne prometne strategije Občine Hrastnik. V sled temu smo se v četrtek, 23.6.2016, udeležili uvodnega sestanka širše delovne skupine, na katerem je izdelovalec CPS, Savaprojekt d.d., na kratko predstavil ta strateški dokument, akcijski načrt ukrepov in pa sam potek Preberite več o PRIPRAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE HRASTNIK[…]

PREDSTAVITEV UPRAVIČENIH STROŠKOV ZA IZVAJANJE CLLD V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

22.6.2016 je v Ljubljani potekala predstavitev upravičenih stroškov za izvajanje ukrepa o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Delavnice sta se udeležili tudi predsednica Partnerstva LAS Zasavje, ga. Slavi Gala in pa strokovna sodelavka OOZ Hrastnik, ga. Maša Kovač. Na predstavitvi so bile predstavljene vrste upravičenih stroškov in specifike posameznih Preberite več o PREDSTAVITEV UPRAVIČENIH STROŠKOV ZA IZVAJANJE CLLD V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020[…]

POSVET SLOVENSKIH LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN

V Lenartu je 27.5.2016 potekal Posvet slovenskih LAS, ki se ga je udeležila tudi predsednica Partnerstva LAS Zasavje, ga. Slavi Gala. Šlo je za strokovni dogodek, ki ga nekajkratno letno organizira DRSP v sodelovanju s partnerji. Soorganizatorja tokratnega posveta sta bila Društvo za razvoj podeželja “LAS Ovtar Slovenskih goric” in Ministrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in Preberite več o POSVET SLOVENSKIH LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN[…]