4. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

4. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020 4. Javni poziv z vlogo zprijavo lahko najdete na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje (Pod “Zavihek” Pozivi) oz. z neposrednim dostopom na http://www.las-zasavje.eu/2019/07/15/4-javni-poziv-partnerstva-las-zasavje-za-obdobje-2014-2020/ . Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k Preberite več o 4. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]

4. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020

PARTNERSTVO LAS ZASAVJE je objavil: 4. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020 Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 (z vsemi njenimi spremembami) in sofinanciranje njihovih upravičenih stroškov. Preberite več o 4. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020[…]

SKLEP O DODATNIH SREDSTVIH IZ NASLOVA EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Partnerstvo LAS Zasavje oz. v njegovem imenu vodilni partner – OOZ Hrastnik, je 19.6.2019, prejelo obvestilo o dodatnih sredstvih iz naslova uspešnosti doseženih kazalnikov (glede na postavljene mejnike na dan 31.12.2018) v skupni višini 283.738,15 €. Gre za sredstva, ki se bodo razpisala v naslednjih javnih pozivih za operacije, ki se bodo izvajale v sklopu Preberite več o SKLEP O DODATNIH SREDSTVIH IZ NASLOVA EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA[…]

POROČILO O VMESNEM VREDNOTENJU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Vrednotenje je pomembno orodje, ki prispeva k izboljšanju kakovosti oblikovanja in izvajanja Strategije Lokalnega Razvoja (SLR) ter prispeva k oceni njene ustreznosti in uspešnosti.Je obvezni del izvajanja SLR v programskem obdobju 2014–2020 na podlagi Uredbe CLLD in Uredbe (EU) št. 1303/2013.Vsakemu posameznemu LAS  zagotavlja povratne informacije in s tem usmerja izvajanje SLR v doseganje zastavljenih Preberite več o POROČILO O VMESNEM VREDNOTENJU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]

EVALVACIJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Evalvacija je pomembno orodje, ki prispeva k izboljšanju kakovosti oblikovanja in izvajanja Strategije Lokalnega Razvoja (SLR) ter prispeva k oceni njene ustreznosti in uspešnosti. Prav tako na osnovi vmesne evalvacije pridobimo podatke glede dela vodilnega partnerja Partnerstva LAS Zasavje ter informacije glede že izpeljanih javnih pozivov in težav, s katerim so se soočali prijavitelji in Preberite več o EVALVACIJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]