ZAKLJUČEVANJE OPERACIJE SODELOVANJA INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE

Skladno z Odločbo o pravici do sredstev št. 33154-18/2018/11, z dne 03.08.2018, s katero je bila odobrena operacija sodelovanja Interaktivni turizem za vse, skupaj z Zavodom za kulturo Delavski dom Trbovlje zaključujemo navedeno operacijo. Glavni del same operacije je, da želimo z njo obiskovalcem, ki si ogledujejo enega od delov občine Trbovlje, kjer se je Preberite več o ZAKLJUČEVANJE OPERACIJE SODELOVANJA INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE[…]