Nova verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Obveščamo vas, da je Organ upravljanja dne 18.12.2020 na spletni strani eu-skladi.si objavil novo verzijo Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 – NUS: 1.11 December 2020 Poglavje 1.4 Dokazila o upravičenih stroških Sprememba glede zahtevanih dokazil v primeru naročil, kjer je vrednost nižja od 20.000 EUR. Gre Preberite več o Nova verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020[…]

Objavljena sprememba Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020

Obveščamo vas, da je bil v petek, 18. decembra, v Uradnem listu objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki prinaša spremembe in poenostavitve tudi za ukrep LEADER. Spremembe in dopolnitve Pravilnika spreminjajo osnovni pravilnik, zato velja za vse zavezance, za katere Preberite več o Objavljena sprememba Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020[…]

3. SPREMEMBA SLR

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 31.12.2020 prejelo Odločbo o potrditvi 3. spremembe Strategije lokalnega razvoja. Odločba je dostopna tukaj: Z navedeno spremembo se spremeni finančna konstrukcija Partnerstva LAS Zasavje, in sicer se vnesejo dodatna sredstva na račun pre/doseganja kazalnikov iz EKSRP sklada na presečni datum 31.12.2018 v višini 283. 738,15 €. Nova Verzija Strategije lokalnega Preberite več o 3. SPREMEMBA SLR[…]