Odobrenih 37 strategij lokalnega razvoja in 37 lokalnih akcijskih skupin za programsko obdobje do leta 2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo 37 odločb o potrditvi strategij lokalnega razvoja in lokalnih akcijskih skupin za izvajanje pristopa LEADER/CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Odobrene strategije lokalnega razvoja (SLR) so podlaga za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD dveh skladov – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in  Evropskega sklada za Preberite več o Odobrenih 37 strategij lokalnega razvoja in 37 lokalnih akcijskih skupin za programsko obdobje do leta 2027[…]

ODLOČBA O POTRDITVI PARTNERSTVA LAS ZASAVJE IN STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027

Partnerstvo LAS Zasavje, ki ga zastopa vodilni partner Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik je 24.1.2024 prejelo Odločbo o potrditvi Partnerstva LAS Zasavje in Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, za programsko obdobje do leta 2027. Na osnovi meril za izbor Strategije lokalnega razvoja, je bila SLR Partnerstva LAS Zasavje ovrednotena z vsemi, 16 točkami, zato Preberite več o ODLOČBA O POTRDITVI PARTNERSTVA LAS ZASAVJE IN STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027[…]

VOLITVE V ORGANE PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2024-2027

Konec leta 2023 je obstoječim članom organov Partnerstva LAS Zasavje potekel mandat, zato je potrebno v letu 2024 izpeljati volitve v organe LAS za štiri-letno obdobje, torej od 2024-2027. Upravni odbor Partnerstva LAS Zasavje je na 19. redni seji, z dne 14.12.2023 sprejel SKLEP o razpisu volitev v organe Partnerstva LAS Zasavje za mandatno obdobje Preberite več o VOLITVE V ORGANE PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2024-2027[…]

40. LET VDC ZASAVJE

V soboto, 6.1.2024 je v Športni dvorani Zagorje ob Savi potekala slavnostna prireditev ob 40-letnici Varstveno-delovnega centra Zasavje. Tudi Partnerstvo LAS Zasavje je bil del njihove uspešne poti preko projektov LAS, in sicer Nasmeh za vse, Gradimo vključujoče in povezano Zasavje in Širimo VIP Zasavje. Vsi navedeni projekti so še kako trajni in kot samo Preberite več o 40. LET VDC ZASAVJE[…]