4. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

4. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020 4. Javni poziv z vlogo zprijavo lahko najdete na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje (Pod “Zavihek” Pozivi) oz. z neposrednim dostopom na http://www.las-zasavje.eu/2019/07/15/4-javni-poziv-partnerstva-las-zasavje-za-obdobje-2014-2020/ . Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k Preberite več o 4. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]

SKLEP O DODATNIH SREDSTVIH IZ NASLOVA EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Partnerstvo LAS Zasavje oz. v njegovem imenu vodilni partner – OOZ Hrastnik, je 19.6.2019, prejelo obvestilo o dodatnih sredstvih iz naslova uspešnosti doseženih kazalnikov (glede na postavljene mejnike na dan 31.12.2018) v skupni višini 283.738,15 €. Gre za sredstva, ki se bodo razpisala v naslednjih javnih pozivih za operacije, ki se bodo izvajale v sklopu Preberite več o SKLEP O DODATNIH SREDSTVIH IZ NASLOVA EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA[…]

POROČILO O VMESNEM VREDNOTENJU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Vrednotenje je pomembno orodje, ki prispeva k izboljšanju kakovosti oblikovanja in izvajanja Strategije Lokalnega Razvoja (SLR) ter prispeva k oceni njene ustreznosti in uspešnosti.Je obvezni del izvajanja SLR v programskem obdobju 2014–2020 na podlagi Uredbe CLLD in Uredbe (EU) št. 1303/2013.Vsakemu posameznemu LAS  zagotavlja povratne informacije in s tem usmerja izvajanje SLR v doseganje zastavljenih Preberite več o POROČILO O VMESNEM VREDNOTENJU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]

EVALVACIJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Evalvacija je pomembno orodje, ki prispeva k izboljšanju kakovosti oblikovanja in izvajanja Strategije Lokalnega Razvoja (SLR) ter prispeva k oceni njene ustreznosti in uspešnosti. Prav tako na osnovi vmesne evalvacije pridobimo podatke glede dela vodilnega partnerja Partnerstva LAS Zasavje ter informacije glede že izpeljanih javnih pozivov in težav, s katerim so se soočali prijavitelji in Preberite več o EVALVACIJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]

ETIKARNA – MREŽA ZA ETIKETE

Spoštovani zasavski kmetije in proizvajalci, Ali pripravljate za trg nov kmetski pridelek oz. izdelek? Je podoba vašega lokalnega proizvoda potrebna prenove? V Kisovcu v prihodnjih tednih odpiramo Etikarno – tiskarno za etikete, nalepke in promocijski material. Na primeru treh zasavskih ponudnikov bomo izvedli praktičen prikaz krepitve podobe kmetije oz. lokalnega ponudnika preko njegove blagovne znamke. Preberite več o ETIKARNA – MREŽA ZA ETIKETE[…]

PARTNERSTVO LAS ZASAVJE Z ROKODELCI NA HRASTKOVEM FESTIVALU

Partnerstvo LAS Zasavje se je v soboto, 8.6.2019, udeležilo tradicionalnega Hrastkovega festivala. S stojnico so se predstavili nekateri rokodelci, ki so sodelovali v sklopu operacije Zgodbe rok in krajev. Prav tako se je na naši stojnici delil tudi promocijski material Partnerstva LAS Zasavje, zainteresirane obiskovalce pa smo tudi seznanjali z možnostjo prijave na naslednje Javne Preberite več o PARTNERSTVO LAS ZASAVJE Z ROKODELCI NA HRASTKOVEM FESTIVALU[…]

URADNO ODPRTJE PRENOVLJENE TERASE V SKLOPU OPERACIJE IZKUSTVENA UČILNICA TONČKE ČEČ

V soboto, 8.6.2019 ob 16.00 uri je pred domom Tončke Čeč na Kleku potekala slavnostna otvoritev terase, ki se je prenovila v sklopu operacije Izkustvena učilnica Tončke Čeč. Isti dan dopoldan je v sklopu te iste operacije potekala delavnica Izdelave visokih gred, in sicer način kompostiranja s pomenom uporabe deževnikov v zemlji. Navedena delavnica je Preberite več o URADNO ODPRTJE PRENOVLJENE TERASE V SKLOPU OPERACIJE IZKUSTVENA UČILNICA TONČKE ČEČ[…]

DELAVNICE V SKLOPU OPERACIJE 4.DRITL-VMR (vsebine)

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje je v sklopu operacije 4. DRITL-VMR (vsebine), ki jo je izvedel v sklopu 2. Javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje, skupaj z vsemi enotami Vrtca Trbovlje v torek, 4.6.2019, organiziral predstavitev izvedenih delavnic, ki se predstavljajo pod naslovom: Vrtimo časovni stroj. V sklopu izvedenih delavnic so se otroci iz Vrtca Preberite več o DELAVNICE V SKLOPU OPERACIJE 4.DRITL-VMR (vsebine)[…]

POSVET LAS

V petek, 24.5.2019, se je v Lenartu v Slovenskih goricah odvijal Posvet vseh LAS. Po uvodnem pozdravu s strani predsednika LAS Ovtar Slovenskih goric (eden izmed soorganizator samega Posveta) g. Mitje Horvata in ga. Aline Cunk Perklič, Vodje koordinacijskega odbora CLLD, so najprej predstavniki vseh treh skladov (EKSRP, ESRR in ESPR) predstavili zakonodajne predloge s Preberite več o POSVET LAS[…]