Nova verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Obveščamo vas, da je Organ upravljanja dne 18.12.2020 na spletni strani eu-skladi.si objavil novo verzijo Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 – NUS: 1.11 December 2020 Poglavje 1.4 Dokazila o upravičenih stroških Sprememba glede zahtevanih dokazil v primeru naročil, kjer je vrednost nižja od 20.000 EUR. Gre Preberite več o Nova verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020[…]

Objavljena sprememba Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020

Obveščamo vas, da je bil v petek, 18. decembra, v Uradnem listu objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki prinaša spremembe in poenostavitve tudi za ukrep LEADER. Spremembe in dopolnitve Pravilnika spreminjajo osnovni pravilnik, zato velja za vse zavezance, za katere Preberite več o Objavljena sprememba Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020[…]

3. SPREMEMBA SLR

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 31.12.2020 prejelo Odločbo o potrditvi 3. spremembe Strategije lokalnega razvoja. Odločba je dostopna tukaj: Z navedeno spremembo se spremeni finančna konstrukcija Partnerstva LAS Zasavje, in sicer se vnesejo dodatna sredstva na račun pre/doseganja kazalnikov iz EKSRP sklada na presečni datum 31.12.2018 v višini 283. 738,15 €. Nova Verzija Strategije lokalnega Preberite več o 3. SPREMEMBA SLR[…]

6PKP – možnost vložitve dodatnih dveh (2) zahtevkov za spremembo obveznosti, če so razlogi povezani s posledicami covid-19 (ZKme-1)

Obveščamo vas, da je v šestem paketu ukrepov za omilitev posledic epidemije (6PKP) dodana možnost vložitve dodatnih dveh (2)  zahtevkov za spremembo obveznosti, če so razlogi povezani s posledicami covid-19. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št: 175/2020 z dne 27.11.2020 v 92. Preberite več o 6PKP – možnost vložitve dodatnih dveh (2) zahtevkov za spremembo obveznosti, če so razlogi povezani s posledicami covid-19 (ZKme-1)[…]

OBVESTILO O DODELITVI OSTANKA SREDSTEV SKLADA ESRR

Partnerstvo LAS Zasavje je 27.11.2020 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejelo Obvestilo o dodelitvi ostanka sredstev ESRR v višini 159.772,52 €. Navedena sredstva se bodo najprej v sklopu 4. spremembe Strategije lokalnega razvoja, vnesla v finančni načrt le-te, potem pa se bodo razpisala pri naslednjem Javnem pozivu Partnerstva LAS Zasavje. Navedena sredstva

NOVELA UREDBE CLLD

V Uradnem listu št. 157/2020, dne 30.10.2020, je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Povezava do novice o noveli Uredbe CLLD je dostopna: http://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1275-2-11-2020-nova-dolocila-uredbe-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-se-dodatno-izboljsujejo-izvajanje-ukrepa-leader-clld. Povezava do prečiščenega besedila:

ZAŽIVELO MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE NA DOLU PRI HRASTNIKU

V torek, 29.9.2020 je potekala slavnostna otvoritev prenovljenih prostorov v sklopu operacije Medgeneracijsko povezovanje vaščanov Dola pri Hrastniku, ki se jo je udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc. Operacija z naslovom Medgeneracijsko povezovanje vaščanov Dola pri Hrastniku, je operacija treh partnerjev – Občine Hrastnik, Društva upokojencev Dol pri Preberite več o ZAŽIVELO MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE NA DOLU PRI HRASTNIKU[…]

PARTNERSTVO LAS ZASAVJE V TEDNU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

V petek, 11.9.2020 je v prostorih OOZ Hrastnik potekal dogodek v sklopu prireditev Tedna vseživljenjskega učenja, ki potekajo pod okriljem Zasavske ljudske univerze. Dogodka “S Partnerstvom LAS Zasavje pišemo dobre zasavske zgodbe” se je udeležilo kar nekaj ljudi, ki so se lahko ob tej priliki seznanili tudi z nekaterimi operacijami, ki so bile potrjene in Preberite več o PARTNERSTVO LAS ZASAVJE V TEDNU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA[…]

PARTNERSTVO LAS ZASAVJE V TEDNU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Partnerstvo LAS Zasavje bo tudi letos sodelovalo v sklopu prireditev Tedna vseživljenjskega učenja 2020. Koledar prireditev je v priponki: Partnerstvo LAS Zasavje se bo predstavilo z dogodkom “S Partnerstvom LAS Zasavje pišemo dobre zasavske zgodbe” v petek, 11.9.2020 od 9-12 ure v prostorih OOZ Hrastnik, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik. V sklopu navedene prireditve Preberite več o PARTNERSTVO LAS ZASAVJE V TEDNU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA[…]

Kampanja Dnevi odrtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov

Turistično informacijski center Hrastnik se je letos prijavil v kampanjo Dnevi odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov, ki bo po Sloveniji potekala med 22. in 30. avgustom 2020. Dnevi odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov od 22. do 30. 8. 2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizira skupaj s kmetijami in nosilci Preberite več o Kampanja Dnevi odrtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov[…]