15. 1. 2016

O nas

PARTNERSTVO LAS ZASAVJE

Novo partnerstvo je bilo ustanovljeno dne 15.10.2015, ko je na podlagi podpisa 41. ustanovnih članov pogodbe o ustanovitvi in delovanju novega pogodbenega partnerstva (link).
Na skupščini partnerstva dne 13.11.2015 pa so bili izvoljeni posamezni organi partnerstva LAS, predsednica, izbran je bil vodilni partner ter izdelovalec strategije. Članstvo v Partnerstvu LAS Zasavje je odprto in vključjuje tako javni, civilni in ekonomski sektor.

Namen LAS je spodbujati trajnostni in uravnotežen razvoj podeželja in urbanih območij na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi ob združevanju človeških, prostorskih in finančnih virov po pristopu »od spodaj navzgor«, kar se bo zagotavljalo z aktivnim vključevanjem prebivalstva območja LAS Zasavje v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.
Skupni namen naj bi se uresničeval skozi izvajanje operacij oz. projektov, ki bodo imeli učinek na čim več ciljnih skupin in celotno območje delovanja LAS Zasavje, pri čemer se bo zasledovalo naslednje cilje:
– spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji,
– zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območja,
– ohranjanje narave, varstvo okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

OBMOČJE DELOVANJA LAS ZASAVJE
Območje lokalne akcijske skupine Zasavje zajema celotno območje Zasavja ki jo sestavljajo tri občine:
– Hrastnik,
– Trbovlje in
– Zagorje ob Savi
Območje LAS Zasavje leži na skupni površini 264 km2, kjer je na dan 1.1.2015 prebivalo 42.647 prebivalcev.

Kontakt:

Partnerstvo LAS Zasavje, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik

Vodilni partner: Območna-obrtno podjetniška zbornica Hrastnik

Telefon: 03/56 32 960

Mobitel:

Maša Kovač: 070 507 578, 051 200 959

Branka Dolinšek: 031 660 067

 

.