7. 2. 2023

Partnerji

Partnerstvo LAS Zasavje

Pogodbeno partnerstvo v LAS Zasavje je odprto in prostovoljno, temelji na svobodnem vstopu in izstopu in enakopravnem sodelovanju in upravljanju pogodbenih partnerjev.

V LAS Zasavje lahko pristopijo pogodbeni partnerji:
– iz strani javnega sektorja
– iz strani ekonomskega sektorja
– organizacije civilne družbe in fizične osebe

Pogoji za članstvo v LAS Zasavje:
– v članstvo lahko vstopi polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS Zasavje,
– pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki ima sedež ali registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS Zasavje,
– pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS Zasavje

Pogodbeni partner se s podpisom pristopne izjave zaveže, da bo s svojim delovanjem prispeval k ciljem in usmeritvam LAS ter deloval v skladu s SLR LAS Zasavje za programsko obdobje 2014 – 2020 in določili te pogodbe ter določili sprejetih aktov in sklepov organov LAS Zasavje.

Vstop v Partnerstvo LAS Zasavje:
V Partnerstvo LAS Zasavje lahko kadarkoli pristopijo novi pogodbeni partnerji, v skladu z določili Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva Lokalne akcijske skupine Zasavje, na podlagi oddane pristopne izjave.

Višine članarine za leto 2016:

Članarina v Partnerstvo LAS Zasavje za leto 2016 znaša 10,00 €.

PRISTOPNA IZJAVA – pravne osebe

PRISTOPNA IZJAVA – fizične osebe

Pogodba o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva Lokalne akcijske skupine Zasavje

Aktualni člani Partnerstva LAS Zasavje so:

ČLANI EKONOMSKEGA SEKTORJA 

Alfa Mikra d.o.o.

Birgit Svetovanje d.o.o.

Domačija Medved, Podkum
Lojze Čop s.p.
OOZ Hrastnik
OOZ Trbovlje
OOZ Zagorje ob Savi
Peter Kušar s.p.
RCR d.o.o.
Renee Vozelj s.p.
Socios, zavod socialnih storitev

Vera Lakner s.p.

ZATO d.o.o.
Zavod SAVUS
Zadruga VEZ z.b.o. so.p

Zveza socialni društev in zavodov Zasavje so.p.

Trgotrade d.o.o.

Kamnoseštvo Šergan

ČLANI JAVNEGA SEKTORJA

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku
Krajevna skupnost Tirna
Mladinski center Hrastnik
Mladinski center Trbovlje
Mladinski center Zagorje ob Savi
Občina Hrastnik
Občina Trbovlje
Občina Zagorje ob Savi
Zasavska Ljudska univerza Trbovlje
Zavod za kulturo DD Trbovlje

Zdravstveni dom Hrastnik

Krajevna skupnost Dobovec

ČLANI CIVILNE DRUŽBE (objavljeni samo tisti, ki so podali soglasje k objavi)

Društvo za družbene aktivnosti RAST
Društvo za razvoj podeželja Zasavje
Kulturno društvo Mlinše
Kulturno prosvetno društvo Tončke Čeč Klek
Kulturno društvo Voxhumana
Punkt CC- laboratorij za kreativne industrije
Sadjarsko društvo Hrastnik

Turistično društvo Trbovlje

Medgeneracijsko društvo Upanje Trbovlje
Srbsko kulturno društvo “SAVA” Hrastnik
Eko krog
Čebelarsko društvo Hrastnik

Jernej Pangeršič

Slavi Gala

Andrej Uduč

Anita Kozole

Anja Zdovc

Polona Trebušak

Milko Plahuta

Daliborka Jovič

Društvo za razvoj in varovanje Geoss-a

Društvo za kakovost življenja Spiritual

Kulturno umetniško društvo Zasavje

Društvo Mali Migec