POTRJENA 2. SPREMEMBA SLR PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 10.2.2020 prejelo Odločbo št. 331-24/2015/217, z dne 28.1.2020 o potrditvi 2. spremembe Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje, s katero se odobrijo dodatna sredstva v višini do 283.738,15 € iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki jih bo Partnerstvo LAS Zasavje razpisalo v okviru Podukrepa 19.2 – Podpora za Preberite več o POTRJENA 2. SPREMEMBA SLR PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA

Pri snovanju Strategije lokalnega razvoja je sodelovala tudi lokalna skupnost, in sicer je Koordinacijski odbor LAS, z namenom pridobitve kvalitetnih projektnih idej, na podlagi katerih se je lažje opredelilo ukrepe, cilje in kazalnike strategije, 3.8.2015 objavilo Povabilo k oddaji projektnih idej (povezava: http://www.las-zasavje.si/news.php?item.232.1). Na povabilo, ki je bilo odprt dva meseca, je prispelo 126 projektnih idej. Večino Preberite več o STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA[…]

PREDLOG SPREMEMBE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 14.7.2017 oddalo spremembo obstoječe Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje. Navedena možnost spremembe SLR (1 x letno) je pogojena z 18. členom Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Predlog sprememb na obstoječo SLR je bil pred oddajo potrjen in usklajen tudi s Skupščino Preberite več o PREDLOG SPREMEMBE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA[…]