3. DELAVNICA V SKLOPU PRIPRAVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027

V sredo, 17.5.2023 je v prostorih OOZ Hrastnik oz. Partnerstva LAS Zasavje potekala 4. delavnica na temo priprave SLR Partnerstva LAS Zasavje za programsko obdobje do leta 2027, in sicer na temo: Razvijanje konkretnih projektov (operacij) na osnovi opredeljenih ukrepov SLR Partnerstva LAS Zasavje do leta 2027. Delavnice se je udeležilo 10 udeležencev, ki so Preberite več o 3. DELAVNICA V SKLOPU PRIPRAVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027[…]

VABILO: 4. (ZAKLJUČNA) DELAVNICA NA TEMO PRIPRAVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027

Partnerstvo LAS Zasavje v sklopu priprave Strategije lokalnega razvoja do leta 2027 vabi na 4. delavnico, ki bo potekala v sredo, 17.05.2023 ob 17.00 uri v prostorih Partnerstva LAS Zasavje, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik. Namen delavnice je razvijanje konkretnih projektov (operacij) na osnovi opredeljenih ukrepov Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje do leta 2027. Prijave se Preberite več o VABILO: 4. (ZAKLJUČNA) DELAVNICA NA TEMO PRIPRAVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027[…]

PROJEKTE IDEJE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027

V Partnerstvu LAS Zasavje pripravljamo novo Strategijo lokalnega razvoja na območju občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi za programsko obdobje do leta 2027. Če imate konkretne ideje oz. projekte, ki bi jih lahko realizirali v naslednjem programskem obdobju 2021-2027, vas vabimo, da jih delite z nami in izpolnite priloženi spodnji obrazec in nam ga Preberite več o PROJEKTE IDEJE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027[…]

3. DELAVNICA V SKLOPU PRIPRAVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027

V sredo, 19.4.2023, je v prostorih PGD Zagorje – mesto potekala 3. delavnica za pripravo SLR Partnerstva LAS Zasavje za programsko obdobje do leta 2027, in sicer na temo Oblikovanje zasnove razvojnih ciljev po izbranih razvojnih tematskih področjih, konkretizacija pobud in iskanje sinergij med operacijami za SLR Partnerstva LAS Zasavje za programsko obdobje do leta Preberite več o 3. DELAVNICA V SKLOPU PRIPRAVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027[…]

2. DELAVNICA V SKLOPU PRIPRAVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027

V sredo, 29.3.2023, je v prostorih Zavoda za mladino in šport Trbovlje v Trbovljah potekala 2. delavnica za pripravo SLR Partnerstva LAS Zasavje za programsko obdobje do leta 2027, in sicer na temo Razvojni izzivi in potrebe LAS območja, z navezavo na ukrepe po posameznih področjih, ki smo jih preko SWOT analize obdelali v 1. Preberite več o 2. DELAVNICA V SKLOPU PRIPRAVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027[…]

VABILO: 2. DELAVNICA NA TEMO PRIPRAVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE DO LETA 2027

Partnerstvo LAS Zasavje v sklopu priprave Strategije lokalnega razvoja do leta 2027 vabi na 2. delavnico, ki bo potekala v sredo, 29.3.2023 ob 17.00 uri v prostorih Zavoda za mladino in šport Trbovlje, Ulica 1. junija 18, 1420 Trbovlje. Namen delavnice je proučiti in identificirati razvojne izzive in potrebe LAS območja, z navezavo na ukrepe po posameznih področjih. Preberite več o VABILO: 2. DELAVNICA NA TEMO PRIPRAVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE DO LETA 2027[…]

1. DELAVNICA V SKLOPU PRIPRAVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027

V sredo, 15.3.2023, je v prostorih Partnerstva LAS Zasavje v Hrastniku potekala 1. delavnica v sklopu niza delavnic za pripravo Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za programsko obdobje do leta 2027. Na delavnici, ki se jo je udeležilo 20 udeležencev iz vseh treh sektorjev (javni, zasebni in ekonomski) se je pripravila analiza prednosti, slabosti, Preberite več o 1. DELAVNICA V SKLOPU PRIPRAVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027[…]

VABILO: 1. DELAVNICA NA TEMO PRIPRAVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE DO LETA 2027

Partnerstvo LAS Zasavje v sklopu priprave Strategije lokalnega razvoja do leta 2027 vabi na 1. delavnico, ki bo potekala v sredo, 15.3.2023 ob 17.00 uri na sedežu Partnerstva LAS Zasavje, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik. Namen delavnice je analiza razvojnih potreb in potenciala območja LAS, vključno z analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Na Preberite več o VABILO: 1. DELAVNICA NA TEMO PRIPRAVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE DO LETA 2027[…]

POTRJENA 5. SPREMEMBA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 5.5.2022 prejelo Odločbo o potrditvi 5. spremembe Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje (št. odločbe 331-24/2015/318, z dne 21.4.2022). Z navedeno spremembo je Partnerstvo LAS Zasavje upravičeno do dodatnih sredstev iz naslova podaljšanja programskega obdobja za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v višini do največ 68.143 €, ki se Preberite več o POTRJENA 5. SPREMEMBA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA[…]