STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA

Pri snovanju Strategije lokalnega razvoja je sodelovala tudi lokalna skupnost, in sicer je Koordinacijski odbor LAS, z namenom pridobitve kvalitetnih projektnih idej, na podlagi katerih se je lažje opredelilo ukrepe, cilje in kazalnike strategije, 3.8.2015 objavilo Povabilo k oddaji projektnih idej (povezava: http://www.las-zasavje.si/news.php?item.232.1). Na povabilo, ki je bilo odprt dva meseca, je prispelo 126 projektnih idej. Večino Preberite več o STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA[…]

PREDLOG SPREMEMBE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 14.7.2017 oddalo spremembo obstoječe Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje. Navedena možnost spremembe SLR (1 x letno) je pogojena z 18. členom Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Predlog sprememb na obstoječo SLR je bil pred oddajo potrjen in usklajen tudi s Skupščino Preberite več o PREDLOG SPREMEMBE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA[…]