NAVODILA ZA IZVAJANJE PROJEKTOV V SKLOPU ESRR SKLADA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027

  1. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027

2. Navodila organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027

3. Celostna grafična podoba ESRR 2021-2027

4. Časovnica