KUHALNIK OZ. KOTEL ZA KUHANJE ŽIVIL

Skupina proizvajalcev ekološkega sadja vas vabi k izrazu interesa za souporabo večjega avtomatiziranega kuhalnika oz. kotla za kuhanje živil. Kotel z dvojnim dnom, oljem kot medijem za prenos temperature in z mešalom je primeren za vlaganje, pasteriziranje in druge oblike konzerviranja hrane. Vaše odzive sprejemajo do 25.02.2022 preko vprašalnika:  https://forms.gle/rtq342t97msBLpxu5 Več o pobudi: https://bioskmetij.si/kuhalnik/