7. 2. 2023

Organi

ORGANI PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Skupščina Partnerstva LAS Zasavje na dan 13. 06.2022 šteje 53 pogodbenih partnerjev.

Predsednica: NUŠA GREGORČIČ, Alfa – Mikra d.o.o.
Namestnica predsednice: VALENTINA MOLJK – Zavod za šport in mladino Trbovlje

Člani nadzornega odbora:
JOŽI KUKOVIČ – Turistično društvo Trbovlje
ZVEZDANA LAMOVŠEK – Gimnazija in ekonomska šola Trbovlje
PRIMOŽ ZELENŠEK – Mladinski center Trbovlje

Člani upravnega odbora:

Javni sektor:

VALENTINA MOLJK (Zavod za šport in mladino Trbovlje)
ANDREJA BIENELLI KALPIČ (Občina Trbovlje)
JOŽE ČIBEJ (Občina Zagorje ob Savi)
RADOJKA ODŽIĆ (Občina Hrastnik)

Ekonomski sektor:

MATIJA BRODAR (OOZ Trbovlje)
LOJZE ČOP (Lojze Čop s.p.)
NUŠA GREGORČIČ (Alfa Mikra d.o.o.)
BOJAN BREGAR (Bojan Bregar s.p.)
MARKO PLANINC (Zavod Savus)

Civilna družba:

SLAVI GALA
BORIS JESENŠEK
PETER JAMNIK
POLONA TREBUŠAK

Vodilni partner: OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA HRASTNIK.

Odbor za ocenjevanje operacij: 

Roman Medved – predsednik

Goran Šoster

Mojca Metličar

Greta Černilogar

Darja Lahajnar