ZAKLJUČENA PRVA OPERACIJA: OŽIVITEV MIZARSKE TRADICIJE V ZASAVJU

Skladno s Pogodbo št. C2130-18-330034 o sofinanciranju operacije Oživitev mizarske tradicije v Zasavju, z dne 15.5.2018, je upravičenec, podjetje TIM POHIŠTVO družba za proizvodnjo in inženiring d.o.o. v mesecu juliju 2018 uspešno zaključil navedeno operacijo. Partnerstvo LAS Zasavje je, skladno z medsebojno pogodbo tudi vložil zahtevek za izvedbo operacije v višini sofinanciranja 80.000 €, ki Preberite več o ZAKLJUČENA PRVA OPERACIJA: OŽIVITEV MIZARSKE TRADICIJE V ZASAVJU[…]

PODPISANA POGODBA O SOFINANCIRANJU OPERACIJE “ZGODBE ROK IN KRAJEV”

8.8.2018 je bila podpisana Pogodba št. C2130 -18-330024 o sofinanciranju operacije “Zgodbe rok in krajev”, ki se izvaja kot operacija sodelovanja. V sklopu navedene operacije so bile že izvedene določene aktivnosti (izobraževalne vsebine), prav tako so se v samo operacijo že vključili rokodelci iz vseh treh zasavskih občin. Rok za izvedbo navedene operacije, katere namen Preberite več o PODPISANA POGODBA O SOFINANCIRANJU OPERACIJE “ZGODBE ROK IN KRAJEV”[…]

PREJETA ODLOČBA ZA OPERACIJO SODELOVANJA INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE

Partnerstvo LAS Zasavje je 8.8.2018 prejel Odločbo o pravici so sredstev št. 33154-18/2018/11 za operacijo sodelovanja Interaktivni turizem za vse v skupni višini 24.502,46 €, izdano s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Operacija poteka v sodelovanju 5  LAS-ov, glavni izvajalcev v sklopu Partnerstva LAS Zasavje pa je Zavod za kulturo Delavski Preberite več o PREJETA ODLOČBA ZA OPERACIJO SODELOVANJA INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE[…]