6. SEJA SKUPŠČINE PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

V sredo, 12.7.2017, je v prostorih OOZ Hrastnik, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik, potekala 6. seja Skupščine Partnerstva LAS Zasavje, po sledečem dnevnem redu:  Uvodni pozdrav predsednice Partnerstva LAS Zasavje. Imenovanje delovnega predsedstva, overoviteljev zapisnika in verifikacijske komisije. Poročilo verifikacijske komisije. Potrditev dnevnega reda. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje skupščine Partnerstva LAS Zasavje, Preberite več o 6. SEJA SKUPŠČINE PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]

UVELJAVLJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA V LAS OPERACIJAH

Nevladne organizacije imajo pravico, da uveljavljajo prostovoljsko delo v vseh projektih, ki se financirajo iz državnega ali občinskih proračunov. Ta pravica prostovoljskim organizacijam pripada ne glede na to, ali to javni razpis posebej določa, in tudi v primeru, ko javni razpis ali navodila financerja pravijo, da se lastni vložek v obliki prostovoljskega dela ne upošteva, ker Preberite več o UVELJAVLJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA V LAS OPERACIJAH[…]

PODPISAN SPORAZUM PRI POGAJANJIH O EVROPSKI KOHEZIJSKI POLITIKI PO LETU 2020

V ponedeljek, 24.7.2017, so ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj, predsednica Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija mag. Lilijana Madjar in predsednik Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija dr. Ivan Žagar podpisali sporazum o sodelovanju pri pogajanjih o evropski kohezijski politiki po letu 2020. Zavzeli so se poglobitev sodelovanja, še posebej z Preberite več o PODPISAN SPORAZUM PRI POGAJANJIH O EVROPSKI KOHEZIJSKI POLITIKI PO LETU 2020[…]

MOŽNOSTI FINANCIRANJA

Na podlagi področij, ki so bila obravnavana na 1. delovnem srečanju na področju socialnega varstva v zasavski regiji, 13.6.2017 v  Zagorju ob Savi so na ZLHT Regionalnem centru NVO identificirali priložnosti financiranja preko razpisov za realizacijo ukrepov vključenih v Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva 2017 – 2020. Poleg možnosti prijav na občinske razpise, Preberite več o MOŽNOSTI FINANCIRANJA[…]

SPREMEMBA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Partnerstvo LAS Zasavje je na 6. seji skupščine, dne 12.7.2017, potrdil predlagane spremembe in dopolnitve na Strategijo lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje, z dne 21.9.2016, Verzija 3. Predvsem je glavnina sprememb v samih merilih za ocenjevanje (tako splošnih pogojev za upravičenost kot tudi specifičnih meril), prav tako pa se je spremenila (glede na uskladitev finančne Preberite več o SPREMEMBA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]