Volitve v organe Partnerstva LAS Zasavje

Leto 2018 je za Partnerstvo LAS Zasavje volilno leto, saj letos poteče triletni mandat članom organov Partnerstva LAS Zasavje. Upravni odbor je na svoji redni seji na podlagi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega Partnerstva LAS Zasavje  sprejel sklep o razpisu volitev v organe Partnerstva LAS Zasavje za mandatno obdobje 2018-2021n (v prilogi). Skupščina Partnerstva Preberite več o Volitve v organe Partnerstva LAS Zasavje[…]

ZASTONJ SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE

Zasavska ljudska univerza je eden od izvajalcev brezplačnega svetovanja. Le-to je namenjeno zaposlenim, ki iščejo novo znanje za delo ali osebno rast, želijo dokončati ali nadaljevati izobraževanje, potrebujejo certifikat za svoje znanje oz. razmišljajo o spremembi kariere. Več o sami storitvi najdete v priloženem dokumentu: Zastonj svetovanje za novo znanje, 8. 11. 2018 (1)

5. sprememba Uredbe CLLD – Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 – ČISTOPIS

27.10.2018 je bila v Uradnem listu RS objavljena 5. sprememba Uredbe CLLD, ki med drugim tudi ureja področje doseganja mejnikov na dan 31.12.2018. S spremembo uredbe se je brisala sankcija za nedoseganje mejnikov na dan 31. 12. 2018. Ostaja pa veljavna  sankcija devetega 52. člena, ki določa: “Če se s pregledom doseganja ciljnih vrednosti kazalnikov, Preberite več o 5. sprememba Uredbe CLLD – Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 – ČISTOPIS[…]