VABILO: PRAKTIČNA DELAVNICA JAVNEGA NASTOPANJA

Partnerstvo LAS Zasavje za zagotavljanje trajnosti operacije sodelovanja Zgodbe rok in krajev vabi na praktično delavnico Javnega nastopanja za učinkovito predstavitev produkta in podjetja, ki bo potekala v petek, 29.10.2021 ob 9.00 uri v prostorih OOZ Hrastnik, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik. Komuniciramo. Vsak dan. Vsak trenutek. Obkroženi smo z ljudmi- doma, v službi, trgovini, Preberite več o VABILO: PRAKTIČNA DELAVNICA JAVNEGA NASTOPANJA[…]

VABILO: DELAVNICA KOMUNIKACIJSKI TEMELJI

Partnerstvo LAS Zasavje za zagotavljanje trajnosti operacije sodelovanja Zgodbe rok in krajev vabi na delavnico Komunikacijski temelji (smernice za bolj učinkovito nastopanje, promocijo ter prodajo na družbenih omrežjih in osnove javnega nastopanja), ki bo potekala v ponedeljek, 25.10.2021 ob 8.00 uri v prostorih OOZ Hrastnik, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik. V sklopu navedene delavnice Preberite več o VABILO: DELAVNICA KOMUNIKACIJSKI TEMELJI[…]

POZITIVNA ODLOČBA ZA OPERACIJO SODELOVANJA SKUPAJ ZA VARNI JUTRI

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 21.10.2021 prejelo pozitivno Odločbo za operacijo sodelovanja Skupaj za varni jutri v višini sofinanciranja do 99.633,04 €. V sklopu Partnerstva LAS Zasavje kot partnerji sodelujejo Zdravstveni dom Hrastnik, občina Trbovlje in Zagorje ob Savi. Zdravstveni dom Hrastnik bo v sklopu operacije nakupil nahrbtnike, sanitetni material in otroške lutke za izobraževanje, Preberite več o POZITIVNA ODLOČBA ZA OPERACIJO SODELOVANJA SKUPAJ ZA VARNI JUTRI[…]

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

15.10.2021 je bila v Uradnem listu RS (št. 163/2021) objavljena nova Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. S podaljšanjem izvajanja Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (prehodno obdobje) se za izvajanje ukrepa LEADER nameni dodatnih 11,3 milijonov EUR sredstev Evropskega kmetijskega sklada Preberite več o Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020[…]

STROKOVNA EKSKURZIJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

V četrtek, 7.10.2021, je potekala strokovna ekskurzija Partnerstva LAS Zasavje, v sklopu katere smo si ogledali nekatere že izvedene projekte iz tega programskega obdobja. Najprej smo vstopili v 3D svet skozi prizmo projekta Interaktivni turizem za vse, kjer smo s pomočjo sodobne 3D tehnologije vstopili v jamo in plezali na trboveljski rudnik. Sledil je ogled Preberite več o STROKOVNA EKSKURZIJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]

5. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020

Namen Javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 (z vsemi njenimi spremembami) in sofinanciranje njihovih upravičenih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru Podukrepa “Podpora za izvajanje Preberite več o 5. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020[…]