POTRJENA PRVA OPERACIJA V SKLOPU ESRR SKLADA

Vlagatelj, Varstveno-delovni center Zagorje ob Savi (skupaj s partnerji) je dne 31.1.2018 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejelo Obvestilo o potrditvi operacije št. 331-24&2015&97, z dne 17.1.2018. Gre za operacijo z nazivom Nasmeh za vse, v predvideni višini sofinanciranja 78.014.30 €. Na osnovi tega obvestilo bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Preberite več o POTRJENA PRVA OPERACIJA V SKLOPU ESRR SKLADA[…]

OPERACIJA: NOVO ROJSTVO

Operacija: Novo rojstvo Nosilec operacije: Tandem Zagorje, Društvo za enake možnosti in celostni razvoj Odločba o pravici do sredstev: št. 33152-66/2017/5, z dne 22.12.2017 Vrednost sofinanciranja: 69.623,48 € Vsebina operacije: novo rojstvo

OPERACIJA: STEKLARNA HRASTNIK VABI V ZASAVJE

Operacija: Steklarna Hrastnik vabi v Zasavje Nosilec operacije: Steklarna Hrastnik – Invalidsko podjetje, storitve, d.o.o. Partnerji v operaciji: Mladinski center Hrastnik, Prosvetno društvo Čeče-Hrastnik Odločba o pravici do sredstev: št. 33152-88/2017/7, z dne 2.10.2017 Vrednost operacije (z DDV): 32.765,52 € Vrednost sofinanciranja: 17.705,50 € Vsebina operacije: glazerji Izvedba: Javna predstavitev operacije: https://drive.google.com/file/d/1gRQajCvSOOOsIX6h3JwxeHktTINv4DIX/view?usp=sharing

PROJEKT SODELOVANJA: TURIZEM DOSTOPEN ZA VSE

Partnerstvo LAS Zasavje se bo s še 4 LAS-i prijavil na 3. Javni poziv za Podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Gre za operacijo z nazivom Turizem dostopen za vse, s katero želimo približati in razviti turizem, ki bo dostopen tudi gibalno oviranim posameznikom, s pomočjo uporabe novih tehnologij z Preberite več o PROJEKT SODELOVANJA: TURIZEM DOSTOPEN ZA VSE[…]

DELAVNICA – NADALJNJE IZVAJANJE UKREPA LEADER/CLLD

25.1.2018 je v Ljubljani (pod organizacijo predstavnikov vseh treh skladov) potekala delavnica na temo Nadaljnje izvajanje ukrepa LEADER/CLLD in novosti na tem ukrepu. Vabilo na delavnico je priloženo TUKAJ: doc00768620180129080259.  Sama delavnica je bila razdeljena na več vsebinskih sklopov: Predstavitev 3. spremembe Uredbe CLLD in 3. javnega razpisa za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti Preberite več o DELAVNICA – NADALJNJE IZVAJANJE UKREPA LEADER/CLLD[…]

VKLJUČEVANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ V PARTNERSTVO LAS ZASAVJE

ZLHT Regionalni center NVO je na osnovi pridobljenih podatkov iz uradnih evidenc o Partnerstvu LAS Zasavje ter na osnovi izvedenih vprašalnikov, ki so bili vročeni predstavnikom posameznih nevladnih organizacij, ki so bili vključeni v samo pripravo Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje ter v izvajanje lokalnega okolja v obdobju 2014-2020, pripravilo Analizo vključevanja nevladnih organizacij Preberite več o VKLJUČEVANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ V PARTNERSTVO LAS ZASAVJE[…]

PRISPEVEK V NARAVI -GLEDE NA SPREMEMBO UREDBE CLLD

Sprememba Uredbe CLLD, z dne 13.12.2017 med drugim odpravlja omejitve glede dovoljene višine prispevka v naravi pri podpori za izvajanje operacij in financiranju dejavnosti sodelovanja akcijskih skupin iz EKSRP in ESPR sklada. Omejitev tako sedaj predstavlja 69. člen Uredbe EU št. 1303/2013 o skupnih določbah, ki poenostavljeno določa, da se lahko prispevek v naravi uveljavlja Preberite več o PRISPEVEK V NARAVI -GLEDE NA SPREMEMBO UREDBE CLLD[…]