JAVNI POZIV: NOVA MOŽNOST

Obveščamo vas, da je Zavod RS za zaposlovanje objavil javni poziv Nova možnost, ki bo delodajalcem omogočal pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb v  starosti od 30. do 49. let, prijavljenih v evidenci brezposelnih več kot 6 mesecev in manj kot 12 mesecev. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev za polni delovni čas (praviloma 40 ur na teden). Sorazmerno nižjo subvencijo vam Preberite več o JAVNI POZIV: NOVA MOŽNOST[…]

ODOBRENA PRVA SREDSTVA ZA LOKALNI RAZVOJ

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala prvo odločitev o finančni podpori za Strategijo lokalnega razvoja za LAS za območje med Snežnikom in Nanosom za obdobje 2014-2020. Gre za skupno 846.000 € sredstev, v okviru prve izmed 37 Strategij lokalnega razvoja za LAS, za katere bodo odločitve o finančni podpori sledile v prihajajočih Preberite več o ODOBRENA PRVA SREDSTVA ZA LOKALNI RAZVOJ[…]

Mejnik za upravičene stroške za ukrep 19.4 ostaja odločba o potrditvi LAS in SLR

3. 8. 2016 je bil s strani MKGP posredovan odgovor na predlog DRSP (dopis z dne 28. 7. 2016) o spremembi obdobja upravičenosti stroškov (podukrep 19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije) PRP 2014-2020. Iz zapisanega izhaja, da je pobuda sprejemljiva, žal pa neuresničljiva zaradi rokov potrjevanja LAS. Sprememba PRP in Uredbe bi Preberite več o Mejnik za upravičene stroške za ukrep 19.4 ostaja odločba o potrditvi LAS in SLR[…]

JAVNI RAZPIS: SPODBUDE ZA MSP V LESARSTVU

Slovenski regionalni razvojni sklad je objavil javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu«. Višina razpisanih sredstev: 5,88 mio € (3,5 mio v letu 2016, 2,38 mio v letu 2017) Višina subvencije: min 50.000 € in max 500.000 € Rok za oddajo vlog : 29.8.2016 Vse ostale informacije in celotno dokumentacijo najdete na spletnem naslovu: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi  

Predlog spremembe obdobja upravičenosti stroškov (PODUKREP 19.4)

DRSP je 28. 7. 2016, na MKGP poslal predlog spremembe obdobja upravičenosti stroškov (PODUKREP 19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije) PRP 2014-2020. Predlog je pripravljen na osnovi pripomb in pobud, izrečenih na delavnici o upravičenih stroških za izvajanje ukrepa CLLD, ki je potekala dne 22.6.2016 v Ljubljani, ter na osnovi pobud LAS Preberite več o Predlog spremembe obdobja upravičenosti stroškov (PODUKREP 19.4)[…]

Razpis P2R: Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016-2017

Posredujemo vam informacije glede ukrepa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je bil preteklo leto prvič izveden preko Slovenskega podjetniškega sklada in se v letu 2016 in 2017 nadaljuje. Namreč v petek, 29.7.2016, je bil objavljen razpis P2R – Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016-2017, v okviru Preberite več o Razpis P2R: Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016-2017[…]