JAVNI POZIV: NOVA MOŽNOST

Obveščamo vas, da je Zavod RS za zaposlovanje objavil javni poziv Nova možnost, ki bo delodajalcem omogočal pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb v  starosti od 30. do 49. let, prijavljenih v evidenci brezposelnih več kot 6 mesecev in manj kot 12 mesecev. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev za polni delovni čas (praviloma 40 ur na teden). Sorazmerno nižjo subvencijo vam Preberite več o JAVNI POZIV: NOVA MOŽNOST[…]

ODOBRENA PRVA SREDSTVA ZA LOKALNI RAZVOJ

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala prvo odločitev o finančni podpori za Strategijo lokalnega razvoja za LAS za območje med Snežnikom in Nanosom za obdobje 2014-2020. Gre za skupno 846.000 € sredstev, v okviru prve izmed 37 Strategij lokalnega razvoja za LAS, za katere bodo odločitve o finančni podpori sledile v prihajajočih Preberite več o ODOBRENA PRVA SREDSTVA ZA LOKALNI RAZVOJ[…]

VABILO: 2. ZASAVSKI MARATON

Ekipa Rudarskega maratona vas vabi na prav posebne vrste tek čez drn in strn, pa tudi po rudniških rovih globoko pod zemljo. Prvi Rudarski maraton je potekal maja 2016 in več kot sto tekačev je bilo navdušenih nad izjemno in enkratno preizkušnjo. Vabijo vas torej na drugega. Rudarski maraton 2017 bo potekal v nedeljo, 23. aprila Preberite več o VABILO: 2. ZASAVSKI MARATON[…]

Mejnik za upravičene stroške za ukrep 19.4 ostaja odločba o potrditvi LAS in SLR

3. 8. 2016 je bil s strani MKGP posredovan odgovor na predlog DRSP (dopis z dne 28. 7. 2016) o spremembi obdobja upravičenosti stroškov (podukrep 19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije) PRP 2014-2020. Iz zapisanega izhaja, da je pobuda sprejemljiva, žal pa neuresničljiva zaradi rokov potrjevanja LAS. Sprememba PRP in Uredbe bi Preberite več o Mejnik za upravičene stroške za ukrep 19.4 ostaja odločba o potrditvi LAS in SLR[…]

JAVNI RAZPIS: SPODBUDE ZA MSP V LESARSTVU

Slovenski regionalni razvojni sklad je objavil javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu«. Višina razpisanih sredstev: 5,88 mio € (3,5 mio v letu 2016, 2,38 mio v letu 2017) Višina subvencije: min 50.000 € in max 500.000 € Rok za oddajo vlog : 29.8.2016 Vse ostale informacije in celotno dokumentacijo najdete na spletnem naslovu: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi  

Predlog spremembe obdobja upravičenosti stroškov (PODUKREP 19.4)

DRSP je 28. 7. 2016, na MKGP poslal predlog spremembe obdobja upravičenosti stroškov (PODUKREP 19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije) PRP 2014-2020. Predlog je pripravljen na osnovi pripomb in pobud, izrečenih na delavnici o upravičenih stroških za izvajanje ukrepa CLLD, ki je potekala dne 22.6.2016 v Ljubljani, ter na osnovi pobud LAS Preberite več o Predlog spremembe obdobja upravičenosti stroškov (PODUKREP 19.4)[…]

Razpis P2R: Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016-2017

Posredujemo vam informacije glede ukrepa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je bil preteklo leto prvič izveden preko Slovenskega podjetniškega sklada in se v letu 2016 in 2017 nadaljuje. Namreč v petek, 29.7.2016, je bil objavljen razpis P2R – Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016-2017, v okviru Preberite več o Razpis P2R: Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016-2017[…]