NOVA VERZIJA NAVODIL

Na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila je objavljena nova verzija navodil: Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 verzija 1.04 (20.3.2018)  TUKAJ: NAVODILA ZA UPRAVIČENE STROŠKE, marec 2018 Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.1 (19.3.2018). TUKAJ: navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020- ESRR, marec 2018     Preberite več o NOVA VERZIJA NAVODIL[…]

PREGLED ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO (PODUKREP 19.2 IN 19.3)

V četrtek, 22.3.2018 je bil s strani ARSKTRP organiziran prvi spletni seminar na temo PREGLED ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO (PODUKREP 19.2 IN 19.3). Glavni vsebinski sklopi samega seminarja so bili sledeči: postopek obravnave zahtevka za izplačilo, pregled posameznih dokazil (stroški dela, stroški službenih potovanj, druge vrste opravljenega dela, material in storitve, prispevek v naravi, dokazila o Preberite več o PREGLED ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO (PODUKREP 19.2 IN 19.3)[…]

8. SEJA SKUPŠČINE PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

V torek, 20.3.2018 je v prostorih OOZ Hrastnik, Cesta 1. maja 83 v Hrastniku potekala 8. seja skupščine Partnerstva LAS Zasavje. Dnevni red je bil sledeči: Uvodni pozdrav predsednice Partnerstva LAS Zasavje. Imenovanje delovnega predsedstva, overoviteljev zapisnika in verifikacijske komisije. Poročilo verifikacijske komisije. Potrditev dnevnega reda. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje skupščine Partnerstva LAS Preberite več o 8. SEJA SKUPŠČINE PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]

PODPISNIKI SPORAZUMA ZA SODELOVANJE V OPERACIJI SODELOVANJA ZGODBE ROK IN KRAJEV

V sklopu operacije sodelovanja Zgodbe rok in krajev je planiran tudi enoten popis rokodelcev. V sklopu tega so nekateri rokodelci oz. potencialni rokodelci na območju Zasavja že podpisali Sporazum o sodelovanju v navedeni operaciji: Luka Rožej (izdelovanje izdelkov iz lesa). Fazita Hadrović (šivanje otroških oblačil in dodatkov).  Domen Hendija (ročno obdelovanje kovin in lesa). Mojca Preberite več o PODPISNIKI SPORAZUMA ZA SODELOVANJE V OPERACIJI SODELOVANJA ZGODBE ROK IN KRAJEV[…]

OPERACIJA: SPODBUJAMO UČINKOVITO RABO ENERGIJE V ZASAVJU – URE ZASAVJA

Operacija: Spodbujamo učinkovito rabo energije v Zasavju – Ure Zasavja Nosilec operacije: E-dom, projektiranje, tehnično svetovanje, storitve in inženiring, d.o.o. Partnerji v operaciji: Drobež Anita, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Društvo trajnostne energetike Odločba o pravici do sredstev: št. 33152-68/2017/19, z dne 16.03.2018 Vrednost operacije (z DDV): 54.018,57 € Vrednost sofinanciranja: 39.950,07 € Vsebina Preberite več o OPERACIJA: SPODBUJAMO UČINKOVITO RABO ENERGIJE V ZASAVJU – URE ZASAVJA[…]

OPERACIJA: RAZVIJAMO TURIZEM

Operacija: Razvijamo turizem Nosilec operacije: Kulturni center – Delavski dom Zagorje ob Savi Partnerji v operaciji: Občina Zagorje ob Savi, Kolesarski klub Zagorska dolina, Practing, inženirske storitve, gradbeništvo, d.o.o. Odločba o pravici do sredstev: št. 33152-65/2017/11, z dne 16.03.2018 Vrednost operacije (z DDV):  98.412,50 € Vrednost sofinanciranja: 40.681,87 € Vsebina operacije: doc00858220180320082135

DRUGI SKLOP IZOBRAŽEVALNIH VSEBIN

V sredo, 14.3.2018, je v prostorih OOZ Hrastnik, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik potekal drugi sklop izobraževalnih vsebin za udeležence v sklopu operacije sodelovanja “Zgodbe rok in krajev”. Prvi sklop je bil namenjen PROMOCIJI IN PRODAJI, katera vsebina je bila sledeča: Kaj je marketing? O blagovni znamki in “znamčenju” ter, zakaj nismo nikoli premajhni Preberite več o DRUGI SKLOP IZOBRAŽEVALNIH VSEBIN[…]

TRŽNICA PROJEKTNIH IDEJ

V torek, 13.3.2018, je v prostorih OOZ Hrastnik potekalo srečanje pod nazivom “Tržnica projektnih idej”, ki ga je družno organiziralo Partnerstvo LAS Zasavje, ZLHT Regionalni center NVO in RRA Zasavje.  Srečanja se je udeležilo 27 deležnikov iz Zasavja, ki prihajajo iz gospodarskega, javnega in civilnega sektorja. Po uvodni predstavitvi vseh treh organizatorjev, je sledila kratka Preberite več o TRŽNICA PROJEKTNIH IDEJ[…]