OPERACIJA: REVITALIZACIJA JAVNIH OBJEKTOV ŠENTLAMBERT

Operacija: Revitalizacija javnih objektov Šentlambert Nosilec operacije: Krajevna skupnost Šentlambert Partnerji v operaciji: Župnija Šentlambert, Prevajanje za vas, Boštjan Grošelj s.p., Prostovoljno gasilsko društvo Šentlambert, Anton Avrelio Odločba o pravici do sredstev: št. 33152-63/2017/10, z dne 16.2.2018 Vrednost operacije (z DDV): 109.568,20 € Vrednost sofinanciranja: 56.091,61 € Vsebina operacije: predstavitev operacije (2)

OPERACIJA: REVITALIZACIJA OBJEKTA VAŠKE ŠOLE V TIRNI IN AKTIVIZACIJA MLADIH, ŽENSK IN MEDGENERACIJSKE SKUPINE KOT RANLJIVE SKUPINE NA VASI

Operacija: Revitalizacija objekta vaške šole v Tirni in aktivizacija mladih, žensk in medgeneracijske skupine kot ranljive skupine na vasi Nosilec operacije: Krajevna skupnost Tirna Partnerji v operaciji: Branko Juvan s.p. obdelava kamna, Medgeneracijsko društvo Srečno Zagorje, Občina Zagorje ob Savi, Športno društvo Tirna Odločba o pravici do sredstev: št. 33152-87/2017/14, z dne 16.02.2018. Vrednost operacije Preberite več o OPERACIJA: REVITALIZACIJA OBJEKTA VAŠKE ŠOLE V TIRNI IN AKTIVIZACIJA MLADIH, ŽENSK IN MEDGENERACIJSKE SKUPINE KOT RANLJIVE SKUPINE NA VASI[…]

OPERACIJA: TIC HRASTNIK

Operacija: TIC HRASTNIK Nosilec operacije: Kulturno rekreacijski center Hrastnik Partnerji v operaciji: Občina Hrastnik, Prosvetno društvo Čeče-Hrastnik, Bregar Bojan s.p. TAMPO PRINT Odločba o pravici do sredstev: št. 33152-64/2017/12, z dne 16.02.2018 Vrednost operacije (z DDV): 71.604,69 € Vrednost sofinanciranja: 57.799,62 € Vsebina operacije: predstavitev_operacije_TIC_HRASTNIK

NOVE ODLOČBE ARSKTRP

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 20.2.2018 prejelo še 3 odločbe o pravici do sredstev, in sicer za naslednje operacije: Operacija: REVITALIZACIJA JAVNIH OBJEKTOV ŠENTLAMBERT, nosilec operacije: Krajevna skupnost Šentlambert, partnerji: Župnija Šentlambert, Boštjan Grošelj s.p., Prostovoljno gasilsko društvo Šentlambert, Anton Avrelio, vrednost sofinanciranja: 56.091,61 €. Operacija: TIC Hrastnik, nosilec operacije: Kulturno rekreacijski center Hrastnik, partnerji: Preberite več o NOVE ODLOČBE ARSKTRP[…]

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA

Pri snovanju Strategije lokalnega razvoja je sodelovala tudi lokalna skupnost, in sicer je Koordinacijski odbor LAS, z namenom pridobitve kvalitetnih projektnih idej, na podlagi katerih se je lažje opredelilo ukrepe, cilje in kazalnike strategije, 3.8.2015 objavilo Povabilo k oddaji projektnih idej (povezava: http://www.las-zasavje.si/news.php?item.232.1). Na povabilo, ki je bilo odprt dva meseca, je prispelo 126 projektnih idej. Večino Preberite več o STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA[…]

OPERACIJA: NOVO ROJSTVO

Operacija: Novo rojstvo Nosilec operacije: Tandem Zagorje, društvo za enake možnosti in celostni razvoj Partnerji v operaciji: Varstveno-delovni center Zagorje ob Savi, Tridea, storitve in marketing, d.o.o. Odločba o pravici do sredstev: št. 33152-66/2017/5, z dne 22.12.2017 Vrednost operacije (z DDV): 91.162,51 € Vrednost sofinanciranja: 69.623,48 € Vsebina operacije: NOVO ROJSTVO – za objavo