POSEBNO POROČILO ERS O POBUDI LEADER

Evropsko računsko sodišče je objavilo Posebno poročilo 10/2022: S pobudo Leader in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, se spodbuja angažiranost na lokalni ravni, vendar o dodatnih koristih še ni zadostnih dokazov. Program Leader – participativna politika EU za razvoj podeželja s pristopom od spodaj navzgor – ki je bil uveden leta 1991, je pripomogel Preberite več o POSEBNO POROČILO ERS O POBUDI LEADER[…]

REZULTATI IZBORA 5. JAVNEGA POZIVA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Obveščamo vas, da smo dokončno zaključili izbor operacij, ki so prispele na 5. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020, sofinanciranih iz skladov EKSRP in ESRR. Na 5. Javni poziv je pravočasno prispelo 21 vlog. Ocenjevalna komisija ter UO Partnerstva LAS Zasavje so, skladno s Preberite več o REZULTATI IZBORA 5. JAVNEGA POZIVA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]