DELAVNICA NA TEMO: 1 JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS Zasavje za obdobje 2014-2020

V ponedeljek, 9.1.2017, se je v prostorih OOZ Hrastnik, odvijala delavnica na temo: 1. Javni poziv Partnerstva LAS ZASAVJE za obdobje 2014-2020. Delavnica je bila vsebinsko razdeljena na 4. sklope:

1.Pregled temeljnih zahtev prijave na 1. javni poziv (iz ESKRP sklada), objavljen 1.12.2016.

2. Pregled razpisne dokumentacije.

3. Pregled Navodil za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa stroškov v okviru pristopa CLLD (za ESKRP sklad).

4. Vprašanja in odgovori.

Po sami delavnici so sledile še individualne animacije posameznih potencialnih prijaviteljev. Glede na udeležbo na sami delavnici, lahko rečemo, da je moč pričakovati veliko število prijav na 1. Javni poziv, glede na idejne zasnove, ki so nam bile predstavljene, pa lahko rečemo, da bo šlo za kvalitetne operacije, s konkretnimi rezultatu (novo delovno mesto, nov turistični produkt …).

20170109_16532834626

Predstavljeno razpisno dokumentacijo, s posameznimi opombami po segmentih razpisne dokumentacije (ki so bili poudarjeni tudi na sami delavnici) prilagamo: 1-javni-poziv-razpisna-dokumentacija-za-delavnico.

Prilagamo še osnutek Izjave o trajnosti operacije, ki ga lahko uporabite kot dodatne priloge za dokazovanje trajnosti operacije (potrebno predhodno izpolniti po posameznih partnerjih in sodelujočih): izjava_trajnost_operacije