SPREJET PRAVILNIK O POSTOPKU OCENJEVANJA IN MERIL ZA IZBOR PROJEKTOV

Skladno s sklepom št. 3 z 2. seje UO Partnerstva LAS Zasavje, z dne 7.5.2024 in sklepom št. 4 z 2. seje skupščine Partnerstva LAS Zasavje, z dne 7.5.2024, je bil sprejet in potrjen Pravilnik o postopku izbora in potrjevanje projektov ter opredelitev meril za izbor projektov v programskem obdobju do leta 2027. Navedeni Pravilnik bo še v potrjevanje in odobritev še na obe pristojni ministrstvi, skupaj z osnutkom 1. Javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje.

Pravilnik je dostopen TUKAJ: