SPREMEMBA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Partnerstvo LAS Zasavje pripravlja spremembo Strategije lokalnega razvoja, zato poziva zainteresirano javnost, da poda svoje pripombe. K navedbi same pripombe se naj v priloženem obrazcu podajo še razlogi za predlog pripombe. Pripombe zbira vodilni partner Partnerstva LAS Zasavje po e-pošti na naslov: partnerstvo@las-zasavje.eu ali pisno na naslovu: OOZ Hrastnik, Partnerstvo LAS Zasavje, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik.

Posredujte jih na obrazcu – OBRAZEC ZA SPREMEMBO STRATEGIJE najpozneje do 15.6.2017 in s tem aktivno pristopite k spremembi navedb in določil same Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje. Podane pripombe in predloge bo pred oddajo na pristojne državne organe obravnaval in potrjeval še Upravni odbor in Skupščina Partnerstva LAS Zasavje.

Že vnaprej hvala za vaše konstruktivne pripombe.