Vabilo na brezplačne delavnice

LAS Raznolikost podeželja, vabi na delavnice z namenom predstavitev dobrih praks posameznih idej in sodelovanja pri pripravi projektnih predlogov.

 

Zeliščna dediščina in Prepoznavanje ter vključevanje vsebin dostopnega turizma v projektne ideje:
sreda, 2. marec 2016
Boris Kante, Zavod Gost na planoti so.p.; Dominika Koritnik Trepel in Zavod Dostop
Predstavitev načinov organiziranosti ponudnikov, predstavitev izvedenih projektov, aktivnosti na področju zeliščarstva in možnosti sodelovanja v novi finančni perspektivi.
Predstavitev potenciala razvoja območja na podlagi prednosti in priložnosti, ki jih prinaša naziv EDEN (Evropska destinacija odličnosti), predstavitev ciljnih skupin turistov, preseganje stereotipov v širši javnosti o osebah s posebnimi potrebami in predstavitev priložnosti za potencialne prijavitelje projektov.

Razvoj gastronomskega turizma: sreda, 9. marec 2016 dr. Janez Bogataj
Predstavitev pomena razvoja gastronomskega turizma za konkurenčnost celotne destinacije LAS ter postopkov priprave gastronomske piramide kot temeljnega dokumenta za oblikovanje ponudbe.
Možnosti povezovanja pridelovalcev lokalnih živil in ponudnikov jedi in predstavitev oblik trženja gastronomije ter gastronomskih izdelkov ter storitev.

Podjetništvo in inovacije: sreda, 16. marec 2016
Saša Lavrič, Inkubator Savinjske regije
Predstavitev možnosti razvoja podjetništva in vključitev inovacij v projekte (primeri dobrih praks). Svetovanje udeležencem in povezovanje pri razvoju idej za izvedbo projektov na področju ustvarjanja delovnih mest in inovacij.

 

Delavnice bodo za udeležence brezplačne.
Udeležite se jih lahko vsi, ki vas navedena tematika zanima (prebivalci območja, obrtniki, kmetovalci, zeliščarji, čebelarji, gostinci, predstavniki turističnih kmetij, zavodov, podjetij, občin, zadrug, društev …).

Vabimo vas k prijavi po e-pošti na naslov: info@raznolikost-podezelja.si  ali na GSM 051 642 855, in sicer najkasneje 1 dan pred delavnico, ki se je nameravate udeležiti.
Vse dodatne informacije lahko prejmete po telefonu 03/425 64 66 ali GSM 051 642 855 (Primož Kroflič).

LAS Raznolikost podeželja

 

 


 .