3. SEJA SKUPŠČINE PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

V torek, 29.11.2016 je v prostorih OOZ Hrastnik, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik, potekala 3. seja skupščine Partnerstva LAS Zasavje. Glavni poudarek seje je bil na potrjevanju in sprejemanju končnega plana dela Partnerstva LAS Zasavje in finančnega plana za leto 2016 ter predloga plana dela in finančnega plana za leto 2017.

Skladno s Pogodbo o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva Lokalne akcijske skupine Zasavje, pa so prisotni pogodbeni partnerji na sami seji tudi soglasno potrdili 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 (z Razpisno dokumentacijo in vsemi zadevnimi prilogami), kar pomeni, da se lahko 1. Javni poziv tudi uradno objavi.

Več o sami vsebini in obravnavanih točkah na sami seji, pa imate navedeno v priloženih prilogah:

  1. VABILO: vabilo-3-seja-skupscine24875
  2. OBRAVNAVANO GRADIVO:

Pod točko RAZNO pa smo obravnavali tudi Izjavo o nepristranskosti in zaupnosti, ki naj bi jo podpisali vsi pristojni organi Partnerstva LAS Zasavje (člani UO in NO) ter člani Odbora za ocenjevanje operacij. Predlog izjave je priložen: izjava-o-nepristranskosti