DELAVNICE V SKLOPU OPERACIJE SODELOVANJA “ZGODBE ROK IN KRAJEV”

V sredo, 6.12.2017 je v prostorih OOZ Hrastnik, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik od 10.00 do 16.00 ure potekal celodnevni sklop delavnic in seminarjev v okviru operacije sodelovanja “Zgodbe rok in krajev”. Predstavljeni so bili 4 tematski sklopi:

Prve tri sklope je predaval sekretar na OOZ Ribnica, g. Pavel Hočevar, zadnji sklop na temo izhodišč za oblikovanje pa ga. Mateja Dekleva, arhitekta.                                                         

Navedenih aktivnosti se je udeležilo 7 rokodelcev iz vseh treh zasavskih občin, ki bodo tudi aktivno sodelovali pri sami operaciji, v sklopu katere bodo tudi razvijali svoje izdelke.

Z naslednjimi aktivnostmi, ki bodo bolj praktično naravnane, pa bomo nadaljevali v letu 2018, ko planiramo tudi povezovanje in sodelovanje z nekaterimi že uveljavljenimi rokodelci iz območja Zasavja.