3. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020

PARTNERSTVO LAS ZASAVJE je objavil:

3. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020

Rok za oddajo vlog: 22.6.2018 (priporočeno – velja datum poštnega žiga, osebno do 12. ure v pisarno vodilnega partnerja- velja datum in ura oddaje, navedena na ovojnici)

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 (z vsemi njenimi spremembami) in sofinanciranje njihovih upravičenih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 418.281,43 €, od tega 88.114,55 € iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 330.166,88 € iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov v primeru Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 80%, v primeru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa 85%.

Informacije o 3. Javnem pozivu lahko pridobite:

 • po elektronski pošti: partnerstvo@las-zasavje.eu;
 • po telefonu: 03/56 32 960 vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro.

Vodilni partner Partnerstva LAS Zasavje bo na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje vzpostavil posebno rubriko: Vprašanja in odgovori, ki bo na voljo vsem zainteresiranim. Odgovori na vsa vprašanja bodo objavljeni v tej rubriki spletne strani, v roku 2 delovnih dni po prejemu vprašanja. Zadnja vprašanja bodo možna do 19.6.2018.

Dokumentacija:

 1. 3. Javni poziv Partnerstva LAS Zasavje (.pdf): JAVNI POZIV (oba sklada) – brez problemskega območja.docx
 2. Vloga na 3. Javni poziv iz ESRR sklada (.pdf): RAZPISNA DOKUMENTACIJA ESRR (2)
 3. Vloga na 3. Javni poziv iz ESRR sklada (.doc): RAZPISNA DOKUMENTACIJA ESRR
 4. Vloga na 3. Javni poziv iz EKSRP sklada (.pdf): RAZPISNA DOKUMENTACIJA EKSRP
 5. Vloga na 3. Javni poziv iz EKSRP sklada (.doc): RAZPISNA DOKUMENTACIJA EKSRP
 6. Priloga 1 –  Stroškovni načrt operacije za ESRR sklad (.xls): PRILOGA 1 – STROŠKOVNI NAČRT OPERACIJE (ESRR)
 7. Priloga 1- Stroškovni načrt operacije iz EKSRP sklada (.xls): PRILOGA 1 – STROŠKOVNI NAČRT OPERACIJE (EKSRP)
 8. Navodila za izpolnjevanje stroškovnega načrta operacije iz ESRR sklada:NAVODILA-ZA-IZPOLNJEVANJE-STROŠKOVNEGA-NAČRTA -ESRR SKLAD
 9. Navodila za izpolnjevanje stroškovnega načrta operacije iz EKSRP sklada: NAVODILA-ZA-IZPOLNJEVANJE-STROŠKOVNEGA-NAČRTA -EKSRP SKLAD
 10. Strategije lokalnega razvoja (Verzija 5, 4.12.2017): STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA -ČISTOPIS (2. sprememba)
 11. Pogodba med LAS in upravičenci (ESRR sklad): POGODBA – LAS in upravičenci (ESRR)
 12. Pogodba med LAS in upravičenci (EKSRP sklad): POGODBA – LAS in upravičenci (EKSRP)
 13. Konzorcijska pogodba med nosilcem in partnerji (ESRR sklad): konzorcijska pogodba – ESRR
 14. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (z vsemi spremembami in dopolnitvami: UREDBA CLLD -OSNOVNA,  UREDBA CLLD UL 28, UREDBA CLLD 73UREDBA CLLD 72UREDBA CLLD 23
 15. Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (EKSRP sklad): KATALOG-STROŠKOV-IN-NAJVIŠJIH-PRIZNANIH-VREDNOSTI-27.5.
 16. Podrobnejša opredelitev kmetijskih in gozdarskih strojev (EKSRP sklad): Podrobnejša-opredelitev-kmetijskih-in-gozd.-strojev-in-katalog
 17. Navodila o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (marec 2018 – ESRR sklad): nus_cistopis_verzija-1-04
 18. Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (EKSRP sklad): Navodila_za_upravicene_stroske_CLLD
 19. Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (ESRR sklad): navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020-1-sprememba
 20. Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP 2014-2020 (EKSRP sklad): 2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016

3. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE JE ZAKLJUČEN. PRIJAVE NISO VEČ MOŽNE.