1. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Partnerstvo LAS Zasavje je objavil:

 1. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020

Rok za oddajo vlog: 30.1.2017 (priporočeno – velja datum poštnega žiga, osebno do 12. ure v pisarno vodilnega partnerja)

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 in sofinanciranje njihovih upravičenih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 419.000 evrov. 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 85%.

Informacije o javnem pozivu lahko pridobite;

Vodilni partner Partnerstva LAS Zasavje bo na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje  vzpostavil posebno rubriko: Vprašanja in odgovori, ki bo na voljo vsem zainteresiranim. Odgovori na vsa vprašanja bodo objavljeni v tej rubriki spletne strani, v roku 2 delovnih dni po prejemu vprašanja. Zadnja vprašanja bodo možna do 25.1.2017. 

Dokumenti:

 1. Javni poziv (.pdf): 1-javni-poziv-partnerstva-las-zasavje
 2. Razpisna dokumentacija (.pdf): 1-javni-poziv-razpisna-dokumentacija-1
 3. Razpisna dokumentacija (.doc): 1-javni-poziv-razpisna-dokumentacija-1
 4. Priloga 1- Finančni načrt – stroškovnik operacije (.xls): priloga-1-financni-nacrt
 5. Priloga 10 – Časovnica (.xlsx): priloga-10-casovnica
 6. Strategija lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje: strategija-lokalnega-razvoja-verzija-3-21-9-2016
 7. Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti: katalog-stroskov-in-najvisjih-priznanih-vrednosti
 8. Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog: podrobnejsa-opredelitev-kmetijskih-in-gozd-strojev-in-katalog
 9. Vzorec pogodbe med vlagateljem (nosilcem operacije) in partnerji: POGODBA- sodelovanje med vlagateljem in partnerjem
 10. Vzorec pogodbe med LAS in upravičencem: POGODBA – LAS in upravičenci
 11. Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR): navodila_za_upravicene_stroske_clld

OBVESTILO: 

Rok za oddajo vlog na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 se podaljšuje do 28.2.2017 (velja datum poštnega žiga ali osebna dostava v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik).

V sled temu podaljšanju, so možna zadnja vprašanja glede 1. Javnega poziva do 23.2.2017. 

Vsa ostala določila 1. Javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 ostajajo enaka

JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE JE ZAKLJUČEN. PRIJAVE NISO VEČ MOŽNE.