2. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020

Partnerstvo LAS Zasavje je objavil:

2. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020

Rok za oddajo vlog: 19.5.2017 (priporočeno – velja datum poštnega žiga, osebno do 12. ure v pisarno vodilnega partnerja- velja datum in ura oddaje, navedena na ovojnici)

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 in sofinanciranje njihovih upravičenih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 250.000 € iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 80%.

Informacije o javnem pozivu lahko pridobite;

Vodilni partner Partnerstva LAS Zasavje bo na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje  vzpostavil posebno rubriko: Vprašanja in odgovori, ki bo na voljo vsem zainteresiranim. Odgovori na vsa vprašanja bodo objavljeni v tej rubriki spletne strani, v roku 2 delovnih dni po prejemu vprašanja. Zadnja vprašanja bodo možna do 15.5.2017. 

Dokumentacija:

 1. 2. Javni poziv iz ESRR sklada(.pdf):2. JAVNI POZIV – ESRR
 2. Vloga na 2. Javni poziv (.pdf): VLOGA 2. JAVNI POZIV (ESRR)
 3. Vloga na 2. Javni poziv (.doc): VLOGA 2. JAVNI POZIV (ESRR)
 4. Priloga 1 – stroškovni načrt operacije (.xls): PRILOGA-1-STROŠKOVNI-NAČRT-OPERACIJE-PRAVI
 5. Navodila za izpolnjevanja stroškovnega načrta operacije: NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE STROŠKOVNEGA NAČRTA
 6. Priloga 11 – Izjava o trajnosti operacije (.doc): PRILOGA 11- IZJAVA O TRAJNOSTI OPERACIJE
 7. Strategije lokalnega razvoja (Verzija 3, 21.9.2016): STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA (Verzija 3, 21.9.2016)
 8. Pogodba med LAS in upravičenci: POGODBA – LAS in upravičenci (ESRR)
 9. Pogodba o sodelovanju med vlagateljem in partnerjem: POGODBA- sodelovanje med vlagateljem in partnerjem (ESRR)
 10. Navodila OU na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike 2014-2020(.pdf): Navodila OU na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike_2014-2020
 11. Navodila o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (.pdf): navodila-o-upravicenih-stroskih-1-02
 12. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (z vsemi spremembami in dopolnitvami)

 

2. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE JE ZAKLJUČEN. PRIJAVE NISO VEČ MOŽNE.