1. SEJA SKUPŠČINE PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

V sredo, 27.3.2024, je v prostorij OOZ Hrastnik potekala 1. seja skupščine Partnerstva LAS Zasavje, na kateri se je obravnavalo Poročilo o delu Partnerstva LAS Zasavje za leto 2023, ki je bilo soglasno sprejeto.

Poročilo o delu je dostopno TUKAJ:

Prav tako se je na sami seji obravnaval Letni plan dela in finančni plan Partnerstva LAS Zasavje za leto 2024.

Na sami seji je bil tudi predstavljen okvirni terminski plan priprave in objave Javnih pozivov Partnerstva LAS Zasavje v letu 2024.