OZNAČEVANJE VIRA SOFINANCIRANJA V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2023-2027

Navodila za označevanje in že vnaprej pripravljeni kompleti logotipov za programsko obdobje 2023-2027 so objavljena na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na spodaj navedeni povezavi:
https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027/oznacevanje-vira-sofinanciranja-iz-sn-skp-2023-2027

Če na kratko povzamemo ključne zadeve:

Vsi zavezanci za označevanje morajo – ne glede na višino prejetih sredstev – prejem sredstev označiti z obveznimi elementi označevanja, in sicer na svoji spletni stranidružbenih medijih in v dokumentih in komunikacijskem gradivu, namenjenih javnosti.

Dodatno, če operacija glede na višino javnih sredstev presega predpisane pragove, morajo zavezanci za označevanje z obveznimi elementi označevanja označiti svojo operacijo tudi s plakatioznačevalnimi tablami ali elektronskimi prikazovalniki, in sicer v naslednjih primerih:

  • za projekte LEADER v vrednosti nad 10.000 EUR javnih sredstev,
  • za naložbene projekte v vrednosti nad 50.000 EUR javnih sredstev in
  • za naložbe v infrastrukturo ali gradnjo v vrednosti nad 500.000 EUR skupnih javnih sredstev.


Upravičenci, ki imajo LEADER naložbe nad 10.000 EUR javnih sredstev, so dolžni namestiti tudi plakat vsaj velikosti A3 (velja za zaprti prostor) ali obrazložitveno tablo iz obstojnega materiala vsaj velikosti A3 ali po velikost enakovreden elektronski prikazovalnik (velja za na prostem).

Označitev se izvede bodisi na lokaciji izvajanja operacije bodisi na sedežu zavezanca za označevanje. Za izjeme glede lokacije označevanja glejte 6. člen pravilnika, ki ureja označevanje vira sofinanciranja.

Na plakatu, obrazložitveni tabli oziroma elektronskem prikazovalniku se navede opis operacije ter doda komplet logotipov (»Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija«, zastava ali grb Republike Slovenije ter logotip »LEADER«).

Zavezanec za označevanje (npr. LAS, občina ipd.) lahko na plakat doda tudi svoj logotip, vendar ga mora v tem primeru sam prilagoditi za oblikovanje.
Če je aktivnost sofinancirana iz več skladov, morate dodati še logotip tistega sklada.