POZIV K OPREDELITVI ČLANSTVA V PARTNERSTVU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZASAVJE (PARTNERSTVO LAS ZASAVJE) ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2021-2027

Območno-obrtno podjetniška zbornica Hrastnik, vodilni partner Partnerstva LAS Zasavje, skupaj z občinami Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi vabi, da v novem programskem obdobju 2021-2027 sodelujete kot član/pogodbeni partner Partnerstva Lokalne akcijske skupine Zasavje.

V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop LEADER/CLLD izvajal kot del skupnega pristopa imenovanega lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, v okviru dveh skladov: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) in Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR).  Za izvajanje evropske skupne kmetijske politike je bil s strani Evropske komisije, dne 28.10.2022, potrjen Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo, s čimer je bila podana »zelena luč« za koriščenje sredstev sklada EKSRP. Za koriščenje sredstev iz sklada ESRR pa je Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji Evropska komisija potrdila dne 13.12.2022.

Lokalne akcijske skupine morajo biti tudi v novem programskem obdobju 2021-2027 organizirane kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov  javnih in zasebnih socio-ekonomskih interesov na izbranem območju, torej kot:

  • javni sektor (občine, javni zavodi …);
  • ekonomski (gospodarski) sektor (podjetja, s.p.-ji, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, zadruge …);
  • socialni (civilni) sektor ( posamezne fizične osebe, društva, zasebni zavodi, fundacije …).

V sled temu pozivamo vse zainteresirane v lokalnem okolju, da nam, v kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v LAS v novem programskem obdobju 2021-2027, izpolnite spodaj priloženi obrazec:

in nam ga skeniranega pošljete na naš elektronski naslov: partnerstvo@las-zasavje.eu, najkasneje do 1.2.2023. 

Prav tako je k članstvu v LAS mogoče pristopiti tudi kasneje, saj je članstvo v LAS odprto za nove deležnike skozi celotno programsko obdobje.

Kot člana LAS vas bomo pozvali, da aktivno sodelujete pri pripravi Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za programsko obdobje do leta 2027 ter imate pravico, da volite in ste izvoljeni v organe LAS, ste seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS ter uresničujete osebne in javne interese, povezane s cilji LAS.

Dodatne informacije o novem programskem obdobju in delovanju Partnerstva LAS Zasavje lahko pridobite na telefonski številki 03 56 32/960 ali na: partnerstvo@las-zasavje.eu.