UGODITEV PRITOŽBI ZA OPERACIJO SODELOVANJA SKUPAJ ZA VARNI JUTRI

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 10.9.2021 prejelo pozitivno Odločbo o ugoditvi pritožbi za operacijo sodelovanja Skupaj za varni jutri. O višini odobrenih sredstev bomo s strani prvostopenjskega organa prejeli posebno Odločbo o pravici do sredstev.

Navedena Odločba je na vpogled dostopna SPODAJ: