SPREMEMBA 4. JAVNEGA POZIVA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Skupščina Partnerstva LAS Zasavje je na 1. korespondenčni seji, ki je potekala od 8.10.2019 od 10.00 ure do 15.10.2019 do 12.00 ure, skladno s potrjenim Sklepom potrdila spremembo višine razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, razpisanih v okviru 4. Javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020, objavljenega na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje, dne 15.7.2019.

Skladno s sprejetim Sklepom se zmanjša okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj iz prvotnih (razpisanih) 162.634,27 € na 112.634,27 €. Navedeno znižanje razpoložljivih sredstev v višini 50.000 € se upošteva pri znižanju kvote sredstev na ukrepu U1 – Inovativna lokalna partnerstva.

Nove kvote (skladno s potrjeno spremembo) razpoložljivih sredstev iz ESRR sklada po posameznih ukrepih znašajo:

U1 – Inovativna lokalna partnerstva – 69.721,77 €

U5- ALternativni načini proizvodnih potencialov na območju Natura 2000 in na degradiranih območjih – 20.000 €

U3 – Vključevanje lokalno pomembnih vsebin v izobraževanje in vseživljenjsko učenje – 22.912,50 €

V sled temu se korigirata 1.točka (osnovni podatki o Javnem pozivu) in 4. točka (tabela razpoložljivih sredstev po ukrepih) 4. Javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje.

PRIJAVE NA 4. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE NISO VEČ MOŽNE. POZIV JE ZAPRT.