POROČILO O VMESNEM VREDNOTENJU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Vrednotenje je pomembno orodje, ki prispeva k izboljšanju kakovosti oblikovanja in izvajanja Strategije Lokalnega Razvoja (SLR) ter prispeva k oceni njene ustreznosti in uspešnosti.
Je obvezni del izvajanja SLR v programskem obdobju 2014–2020 na podlagi Uredbe CLLD in Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Vsakemu posameznemu LAS  zagotavlja povratne informacije in s tem usmerja izvajanje SLR v doseganje zastavljenih ciljev in s tem večjo uspešnost in učinkovitost. V spodnjem dokumentu lahko preverite kako uspešno je bilo Partnerstvo LAS Zasavje pri uresničevanju zastavljenih ciljev do 31. 12. 2018.