ETIKARNA – MREŽA ZA ETIKETE

Spoštovani zasavski kmetije in proizvajalci,

Ali pripravljate za trg nov kmetski pridelek oz. izdelek? Je podoba vašega lokalnega proizvoda potrebna prenove? V Kisovcu v prihodnjih tednih odpiramo Etikarno – tiskarno za etikete, nalepke in promocijski material.

Na primeru treh zasavskih ponudnikov bomo izvedli praktičen prikaz krepitve podobe kmetije oz. lokalnega ponudnika preko njegove blagovne znamke. Izvedene bodo 3 delavnice – v vsaki zasavski občini 1.

Med kmetje oz. lokalne ponudnike bo razdeljeno 4.500 brezplačnih etiket za lokalne produkte z vsebino, kot jo bo želel lokalni ponudnik. Prijavite se lahko do torka 18. 6.2019.

Del sredstev za nakup tiskalnika in ostalo opremo zagotavlja Partnerstvo LAS Zasavje iz EU in RS sredstev.

Več o Mreži za etikete in delavnicah v prilogi!