OPERACIJA: PRENOVA TRŽNICE V HRASTNIKU

Operacija: Prenova tržnice v Hrastniku

Nosilec operacije: Občina Hrastnik

Partnerji v operaciji: KSP Hrastnik, Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Društvo diabetikov Hrastnik

Odločba o pravici do sredstev: št. 33152-45/2018/13, z dne 18.03.2019

Vrednost operacije (z DDV): 112.557,52 €

Vrednost sofinanciranja: 59.117,78 €