OPERACIJA: MREŽA ZASAVSKIH PROIZVAJALCEV IN KMETOV – SKUPAJ TISKAMO ETIKETE

Operacija: Mreža zasavskih proizvajalcev in kmetov – skupaj tiskamo etikete

Nosilec operacije: Društvo skupina proizvajalcev ekološkega sadja

Partnerji v operaciji: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, ETV Mediji in turizem d.o.o.

Odločba o pravici do sredstev: št. 33152-44/2018/8, z dne 31.1.2019

Vrednost operacije (z DDV): 71.423,05 €

Vrednost sofinanciranja: 54.244,13 €