VREDNOTENJE LEADER/CLLD NA LOKALNI RAVNI

V torek, 29.5.2018 je v Ljubljani potekala delavnica na temo “Vrednotenje programa LEADER/CLLD na lokalni ravni”. Namen delavnice je zagotavljanje platforme za krepitev usposobljenosti deležnikov na področju vrednotenja programov razvoja podeželja. Delavnice se je udeležila strokovna sodelavka Partnerstva LAS Zasavje Maša Kovač.

Vsebine dogodka so zasnovane na Smernicah za vrednotenje LEADER/CLLD, ki jih je pripravil Evalution Helpdesk. 1. del delavnice je bil namenjen posredovanju teoretičnega znanja glede vrednotenje LEADER/CLLD  ter samega procesa vrednotenja po posameznih korakih, 2. del pa je bil bolj praktičen, saj smo na praktičnih primerih (v skupinah) pripravili sistem vrednotenja na lokalni ravni ter o njem tudi poročali ostalim. Naša skupina je imela izbrano TP: Ustvarjanje delovnih mest.

Celotno gradivo z delavnice je dostopno Vrednotenje na ravni LAS