SPREMEMBA 3. JAVNEGA POZIVA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Upravni odbor Partnerstva LAS Zasavje je na 19. seji, dne 28.5.2018,  skladno s Sklepom št. 3, potrdil spremembo razdelitve razpoložljivih finančnih sredstev v sklopu EKSRP sklada na 3. Javnem pozivu Partnerstva LAS Zasavje  za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020, objavljenega na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje, dne 23.4.2018.

Sprememba razdelitve razpoložljivih sredstev v sklopu EKSRP sklada je sledeča:

Iz Ukrepa U1 – Inovativna lokalna partnerstva se 25.000 € prenese na Ukrep U6 – Ureditev pogojev za aktivno delovanje medgeneracijskih in drugih zasavskih skupnosti. Tako, da nova razpoložljiva sredstva po obeh navedenih ukrepih znašajo:

U1 -Inovativna lokalna partnerstva – 58.623,19 €, 

U6 – Ureditev pogojev za aktivno delovanje medgeneracijskih in drugih zasavskih skupnosti – 59.249,19 €. 

V sled temu se korigira 4. točka 3. Javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje (tabela glede razpoložljivih sredstev po ukrepih.

Korigiran 3. Javni poziv je dostopen TUKAJ: JAVNI POZIV (oba sklada) – brez problemskega območja (korigiran)

JAVNI-POZIV-oba-sklada-brez-problemskega-območja-korigiran (3)

PRIJAVE NISO VEČ MOŽNE. 3. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE JE ZAKLJUČEN.