OPERACIJA: ZAGON IN RAZVOJ VSEBIN ZA 4. DRITL-VMR

Operacija: Zagon in razvoj vsebin za 4. DRITL-Virtualni muzej rudarstva

Nosilec operacije: Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje

Partnerji v operaciji: GNS PLUS, d.o.o., Društvo za umetnost – Kum

Pogodba: št. C2130-18-330036 o sofinanciranju operacije Zagon in razvoj vsebin za 4. DRITL-Virtualni muzej rudarstva

Vrednost operacije (z DDV): 54.626,82 €

Vrednost sofinanciranja: 39.295,08 €

Vsebina operacije: opis – objava za splet