OPERACIJA SODELOVANJA: INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE

Partnerstvo LAS Zasavje je, skupaj s še 5-imi LAS-i oddalo vlogo za operacijo sodelovanja Interaktivni turizem za vse na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Partnerstvo LAS Zasavje v vlogi nastopa skupaj s še enim upravičencem na območju Zasavja, to je Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje.

Vrednost operacije (za naš LAS) znaša 31.302,44 €, od tega je predvideno 24.502,46 € sofinanciranih sredstev.

Vsebina operacije je razvidna iz priloženega dokumenta: priloga 8_podrobnejši opis operacije – končna