PREGLED ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO (PODUKREP 19.2 IN 19.3)

V četrtek, 22.3.2018 je bil s strani ARSKTRP organiziran prvi spletni seminar na temo PREGLED ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO (PODUKREP 19.2 IN 19.3).

Glavni vsebinski sklopi samega seminarja so bili sledeči:

  • postopek obravnave zahtevka za izplačilo,
  • pregled posameznih dokazil (stroški dela, stroški službenih potovanj, druge vrste opravljenega dela, material in storitve, prispevek v naravi, dokazila o plačilu, tri ponudbe, postopek javnega naročanja),
  • e-vnos zahtevka za izplačilo v aplikacijo PRP_IZPL.

Sama predstavitev je dostopna TUKAJ: PREGLED ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO ZA 19.2 IN 19.3 (22.3.2018) (003)