8. SEJA SKUPŠČINE PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

V torek, 20.3.2018 je v prostorih OOZ Hrastnik, Cesta 1. maja 83 v Hrastniku potekala 8. seja skupščine Partnerstva LAS Zasavje.

Dnevni red je bil sledeči:

 1. Uvodni pozdrav predsednice Partnerstva LAS Zasavje.
 2. Imenovanje delovnega predsedstva, overoviteljev zapisnika in verifikacijske komisije.
 3. Poročilo verifikacijske komisije.
 4. Potrditev dnevnega reda.
 5. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje skupščine Partnerstva LAS Zasavje, z dne 29.11.2017.
 6. Potrditev predloga za imenovanje novega člana UO Partnerstva LAS Zasavje.
 7. Pregled in potrditev Poročila o delu in finančnega poročila Partnerstva LAS Zasavje za leto 2017.
 8. Poročilo Nadzornega odbora (poročilo bo podano ustno na sami seji).
 9. Pregled in potrditev Letnega plana dela (s finančnim planom) Partnerstva LAS Zasavje za leto 2018.
 10. Seznanitev z Odločbo št. 331-24/2015/108, z dne 30.1.2018 glede spremembe SLR.
 11. Pregled in potrditev 3. Javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje iz naslova ESRR in EKSRP sklada.
 12. Informacije glede stanja operacij, izbranih na 1. in 2. Javnem pozivu.
 13. Pregled in potrditev operacije sodelovanja – Turizem dostopen za vse.
 14. Razno.

Na sami seji je bilo tudi potrjeno Poročilo o delu in finančno poročilo Partnerstva LAS Zasavje za leto 2017. Poročilo je dostopno TUKAJ: POROČILO ZA LETO 2017

Prav tako so pogodbeni partnerji potrdili Letni in finančni plan Partnerstva LAS Zasavje za leto 2018. Plan dela  je dostopen TUKAJ: PLAN DELA ZA LETO 2018, finančni plan TUKAJ: FINANČNI PLAN 2018

Na skupščini je bil sprejet še sprejet 3. Javni poziv Partnerstva LAS Zasavje (iz naslova EKSRP in ESRR sklada), s spremembo, da se bo le-ta objavil 23.4.2018 in, da je čas za izvedbo operacij podaljšan na 2 leti.

Prisotni pogodbeni partnerji pa so potrdili še operacijo sodelovanja z nazivom Interaktivni turizem za vse, ki jo bo Partnerstvo LAS Zasavje ( s še 4 LAS-i) prijavilo na 2. Javni poziv ARSKTRP, do 6.4.2018.